Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2019-09-01 20:00 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Svenska åk 1
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att läsa, skriva och tala.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla:

 • förmågan att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • förmågan att läsa och föra enkla resonemang om texters innehåll.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • namnge alla bokstäver i alfabetet (både versaler och gemener)
 • koppla bokstav (grafem) till ljud (fonem)
 • läsa enklare texter
 • skriva enklare texter (tex till bilder eller utifrån egna erfarenheter)
 • lyssna och kunna återge delar av det som lästs/samtalats om
 • förstå det du läser 

Detta gör vi genom att:

Använda oss av skolverkets bedömningsstöd för årskurs 1, lyssna på dig när du läser, läsa dina texter, observera dig i klassrummet och lyssna på dig när du deltar i diskussioner.

Undervisning och arbetsformer

Detta kommer du att få träna genom att:

 • Delta i gemensamma genomgångar
 • Skriva både för hand och på ipad
 • Arbeta i uggleboken
 • Se på film
 • Lyssna på högläsning, bland annat Månkemire och Läslandet
 • Delta i samtal och diskussioner
 • Läsa läsläxa - Vingböcker 
 • Kamratläsning
 • Skapa gemensamma texter
 • Anpassade arbetsblad
 • Lyssna och berätta för varandra vad man varit med om
 • Olika språkövningar tex. rim, sammansatta ord, klappa stavelser 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: