Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och andra organismer

Skapad 2019-09-01 20:24 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Biologi Svenska
Det går att hitta djur högst uppe i de kallaste bergen, längst ner i de mörkaste havsdjupen, längst inne i de djupaste grottorna och i de hetaste och torraste öknarna. Det finns alltid något litet kryp som kan leva på en viss plats och det upptäcks nya arter hela tiden. I det här arbetsområdet kommer du att få arbeta med olika djurgrupper.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället
 • använda kunskaper i biologi för att granska, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • söka information från olika källor och värdera dessa

 

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner om vad som kännetecknar olika djurgrupper samt likheter och skillnader mellan dessa.

Vi läser faktatexter, arbetar med olika övningar och ser på film. Du kommer att få göra ett enskilt arbete om ett valfritt djur. Du undersöker hur djuret har anpassat sig till sin omgivning. Vi redovisar för varandra i klassen. Vi lär oss också namnen på några vanligt förekommande djurarter.

 

Bedömning:

 

Du kommer att bedömas i hur väl du kan:

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället
 • använda kunskaper i biologi för att granska, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Du visar att du nått målen genom att delta i genomgångar, diskussioner, göra olika övningar samt skriftligt och muntligt redovisa om anpassningarna till omgivningen för ett valfritt djur.


 

Reflektion-utvärdering

Vad kännetecknar ett djur?

Vilka skillnader finns det mellan växter och djur?

Vilka organismer finns det som varken är växter eller djur?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: