Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik nio ordklasser åk 4-6

Skapad 2019-09-01 20:52 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Vi arbetar med Substantiv, verb, adjektiv, prepositioner, pronomen, räknetal.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer denna period att arbeta med det svenska språket och de nio ordklasserna.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera eleverna intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer och uppbyggnad samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. 

Det här ska vi göra


- genomgångar i stora grupper/smågrupper
- aktiva lektioner med mini WB

- arbeta med ordklasserna, substantiv, adjektiv, verb
- arbeta med pronomen
- arbeta med prepositioner
- arbeta med räkneord
- arbeta med interjektioner, konjunktioner 
- koppla ordklasser till bild/ramsor
- fördjupa oss i ordspråk
- titta på UR-Grammatikbolaget


Det här ska vi bedöma

din förmåga att

-förstå substantivens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett substantiv är ( sing, plur, obest, best)
- förstå adjektivens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett adjektiv är ( komparera)
- förstå verbens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett verb är ( tempus)
- förstå och kunna använda de vanligaste pronomen på ett korrekt sätt
- förstå och kunna använda de vanligaste prepositioner på ett korrekt sätt
- förstå och kunna använda grundtal och ordningstal
- känna till ordklasserna interjektion/konjunktion och ge exempel på ord.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Grammatik

Grammatik

Osäker
Säker
Mycket säker
Substantiv
Jag vet vad ett substantiv är och kan förklara vad substantiv är så någon annan förstår. Jag vet skillanden mellan singular, plural och bestäm och obestämdform.
Eleven kan med hjälp av stödfrågor förklara vad ett substantiv är för någon annan så den förstår. Jag kan med hjälp och stödfrågor förklara skillanden mellan singular, plural och bestäm och obestämd form.
Eleven kan på ett mycket enkelt sätt förklara vad ett substantiv är för någon annan så den förstår. Jag kan på ett mycket enkelt sätt förklara skillanden mellan singular, plural och bestäm och obestämd form.
Eleven kan förklara vad ett substantiv är för någon annan så den förstår. Jag kan förklara skillanden mellan singular, plural och bestäm och obestämd form.
Adjektiv
Jag vet vad ett adjektiv är och jag kan förklara så någon annan förstår. Jag kan också kompara ett adjektiv
Eleven kan med hjälp av stödfrågor förklara vad ett adjektiv är för någon annan så den förstår. Jag kan med hjälp och stödfrågor komparera ett adjektiv
Eleven kan på ett mycket enkelt sätt förklara vad ett adjektiv är för någon annan så den förstår. Jag kan komparera ett adjektiv.
Eleven kan förklara vad ett adjektiv är för någon annan så den förstår. Jag kan förklara vad det betyder att komparera ett adjektiv och jag vet hur jag ska komparera adjektiv.
Verb
Jag vet vad ett verb är och jjag kan förklara så någon annan förstår.Jag kan verbets olika former så som tidsformerna och uppslagsformen.
Eleven kan med hjälp av stödfrågor förklara vad ett verb är för någon annan så den förstår. Jag kan med hjälp och stödfrågor komma på de olika tidsformerna och vet hur jag ska använda dem.
Eleven kan på ett mycket enkelt sätt förklara vad ett verb är för någon annan så den förstår. Jag kan på ett mycket enkelt sätt beskriva de olika tidsformerna och jag vet hur jag ska använda dem.
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara vad ett verb är för någon annan så den förstår. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva de olika tidsformerna och jag är säker på hur jag ska använda dem.
Pronomen
Jag vet vad ett pronomen är och jag kan förklara så att någon annan förstår. Jag kan använda dem på ett korrekt sätt.
Eleven kan med hjälp av stödfrågor förklara vad ett pronomen är för någon annan så den förstår. Jag kan med hjälp av någon vuxen/lärare använda dem på ett korrekt sätt.
Eleven kan på ett mycket enkelt sätt förklara vad ett promonen är för någon annan så den förstår. Jag kan på ett mycket enkelt sätt använda några av pronomen på ett korrekt sätt.
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara vad ett promonen är för någon annan så den förstår. Jag kan på ett enkelt sätt använda de flesta av pronomen på ett korrekt sätt.
Prepositioner
Jag vet vad en preposition är och kan förklara för någon annan så den förstår.Jag kan använda de vanligaste prepositionerna på ett korrekt sätt
Eleven kan med hjälp av stödfrågor förklara vad en preposotioner är för någon annan så den förstår. Jag kan med hjälp av någon vuxen/lärare använda dem på ett korrekt sätt.
Eleven kan på ett mycket enkelt sätt förklara vad en preposition är för någon annan så den förstår. Jag kan på ett mycket enkelt sätt använda några av de vanligaste prepositionerna på ett korrekt sätt.
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara vad en preposition är för någon annan så den förstår. Jag kan på ett enkelt sätt använda några av de vanligaste prepositionerna på ett korrekt sätt.
Grundtal och ordningstal
Jag vet skillnaden mellan grundtal och ordningstal och kan förklara så någon annan föstår. Jag kan även använda dem på ett korrekt sätt.
Eleven kan med hjälp av stödfrågor förklara vad skillanden mellan grundtal och ordningstal så någon annan förstår. Eleven kan med hjälp förklara så någon annan förstår. Jag kan med hjälp av någon vuxen/lärare använda dem på ett korrekt sätt.
Eleven kan på ett mycket enkelt sätt förklara vad skillanden mellan grundtal och ordningstal så någon annan förstår. Jag kan använda dem på ett korrekt sätt och får de flesta rätt.
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara vad skillanden är mellan grundtal och ordningstal är för någon annan så den förstår. Jag kan använda några av de vanligaste prepositionerna på ett korrekt sätt.
Interjektioner och konjunktioner
Jag kan ge exempel på interjektioner och konjunktioner
Eleven kan med hjälp av stödfrågor ge exempel på ordklasserna. Eleven kan med hjälp förklara så någon annan förstår och med hjälp av någon vuxen/lärare använda dem på ett korrekt sätt.
Eleven kan ge exempel på ordklasserna. Eleven kan förklara så någon annan förstår dess innebörd och använda dem på ett korrekt sätt.
Eleven kan ge flera korrekta exempel på ordklasserna. Eleven kan tydligt förklara så någon annan förstår dess innebörd och använda dem på ett korrekt och varierat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: