Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk Självbiografi

Skapad 2019-09-01 21:18 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Läsa, analysera och skriva en självbiografi. Tid: 21/8-30/9

Innehåll

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få arbeta med olika självbiografiska texter, för att öva din förmåga att leva dig in i och reflektera kring olika levnadsförhållanden. Du ska också bli medveten om hur olika faktorer kan påverka människor och människors liv. Dessutom får du öva din läsförståelse genom att fundera och reflektera över vad som står på, mellan och bortom raderna i arbetsområdets utvalda texter.

Arbetsområdet inleds med en text om genren självbiografi. Därefter får du göra en aktivitet där du jämför två självbiografiska texter. I den sista aktiviteten får du skriva en egen självbiografi. Där får du visa att du har förstått genrens särdrag och hur språket kan användas för att uttrycka den egna identitetsutvecklingen. Du ska här sträva efter språklig korrekthet och att anpassa texten till specifika mottagare och syften. Avslutningsvis ska vi spela in en podd där den inlästa texten blandas med egenvald musik. 

 

Tid: 21/8- 30/9 

 

Kunskaper som kommer att bedömas

Hur väl du sammanfattar texters innehåll.

Hur väl du resonerar kring budskap i olika texter.

Hur väl din självbiografiska text fångar genrens särdrag.

Din språkliga säkerhet vad gäller variation (ordval/meningslängd) och skriftliga normer. 

Hur väl du presenterar din text muntligen i en podd samt hur musiken samverkar med innehållet i din text. 

 

Så här visar du dina kunskaper

Genom diskussioner i smågrupper och helklass.

Genom att göra uppgifter i Clio.

Genom att sammanfatta texters innehåll och tolka budskap, såväl muntligt som skriftligt.

Genom att skriva en självbiografisk text.

Genom att göra en röstinspelning och kombinera med egenvald musik i en podd. 

Undervisning och arbetsformer

Vi jobbar gemensamt och enskilt i Clio med arbetsområdet "Vem är jag?" Vi diskuterar och reflekterar, tillsammans och enskilt, om texternas innehåll och språk.  Du skriver sedan en egen självbiografisk text som senare ska användas till en inspelad podd. 

Matriser

SvA
Kunskapskrav svenska som andraspråk åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Språkliga strategier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: