Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATENS KEMI

Skapad 2019-09-01 21:22 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Matens kemi är ett tema som handlar om kemiska ämnen som finns i mat och vilken roll dessa spelar för vår hälsa. Olika ämnen är uppbyggda på olika sätt, har olika egenskaper och har därför olika funktioner i kroppen. För att vi ska kunna jämföra olika alternativ och göra kloka val i frågor som rör mat och hälsa är det viktigt att veta vilka näringsämnen som maten innehåller. Eftersom frågor om mat är angeläget för alla människor hela tiden finns det såklart många spännande diskussioner att engagera sig i. Kostråd, miljöpåverkan, mat förr och nu, vitaminbrist och allergier är bara några exempel. Vad tycker du själv skulle vara spännande och viktigt att veta mer om?

Innehåll

Det här kommer du att få göra i undervisningen:

 • Använda olika testmetoder för att undersöka om livsmedel innehåller druvsocker, stärkelse, fett och proteiner

 • Göra egna planeringar av undersökningar så att de blir rättvisa och systematiska.

 • Läsa texter om matens innehåll och dess betydelse för hälsan, samt diskutera vikten av att dessa ämnen igår i den mat vi äter

 • Jämföra olika metoder för att bevara mat och diskutera hur de påverkar människors vardag

 • Söka, granska och värdera information om olika matvaror

 • Källkritiskt granska och ta ställning till olika påståenden kring mat och hälsa som man kan möta i t ex media och samhällsdebatt

 • Läsa om hur naturvetenskaplig kunskap använts för att t ex behandla olika sjukdomar och ohälsotillstånd, och diskutera vad det inneburit för människors livsvillkor

 • Skapa olika typer av texter om mat och näringsämnen där ämnesinnehåll och form anpassas efter om det är en slogan, referat, rapport eller insändare som skrivs

Bedömning (Kemi och biologi)

Det som bedöms är hur väl du kan:

 • Planera och genomföra undersökningar av mat så att de blir rättvisa och systematiska.

 • Använda olika testmetoder för att undersöka om det finns druvsocker, stärkelse, fett och protein i olika livsmedel

 • Utvärdera egna och andras resultat och ge förslag på hur en undersökning kan förbättras

 • Dokumentera dina undersökningar med text och bild

 • Ge exempel på kemiska ämnen som finns i mat (t ex druvsocker, stärkelse, fett, protein, vitaminer och mineraler) och beskriva vilken funktion dessa har i kroppen.

 • Resonera om hur kroppen får energi genom mat och koppla ihop det med ämnen i maten och växters fotosyntes

 • Samtala om och diskutera frågor som rör mat och hälsa och vilken betydelse det har för människors livsvillkor

 • Söka information om livsmedels innehåll och påverkan på hälsan och resonera om skillnader mellan olika informationskällor

 • Skapa olika typer av texter om mat och näringsämnen där ämnesinnehåll och form anpassas efter sammanhang 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Bi Ke
Matens kemi

Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi och kemi

------------------>
------------------>
------------------>
Planera och genomföra undersökningar av mat så att de blir rättvisa och systematiska. Använda olika testmetoder för att undersöka om det finns druvsocker, stärkelse, fett och protein i olika livsmedel
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera underökningar i text och bild
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Förmåga att använda biologins och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska och kemiska samband i människokroppen, naturen och samhället

------------------>
------------------>
------------------>
Ge exempel på kemiska ämnen som finns i mat (t ex druvsocker, stärkelse, fett, protein, vitaminer och mineraler) och beskriva vilken funktion dessa har i kroppen.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Eleven har grundläggande kunskaper biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp. Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och med något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Resonera om hur kroppen får energi genom mat och koppla ihop det med ämnen i maten och växters fotosyntes
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Förmåga att använda kunskaper i biologi kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning

------------------>
------------------>
------------------>
Samtala om och diskutera frågor som rör mat och hälsa och vilken betydelse det har för människors levnadsvillkor
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Söka information om livsmedels innehåll och påverkan på hälsan och resonera om skillnader mellan olika informationskällor
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet
Skapa olika typer av texter om mat och näringsämnen där ämnesinnehåll och form anpassas efter sammanhanget
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget

Bi Ke
Kopia av MATENS KEMI

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: