Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla aktuellt och faxuellt år 3

Skapad 2019-09-02 06:26 i Vasaskolan Mjölby
Grundskola F – 9 SO (år 1-3)
Under läsåret kommer vi att titta på Lilla Aktuellt skola och göra nyhetskrysset Faxuellt en gång i veckan.

Innehåll

Målet med undervisningen

Syftet med Lilla Aktuellt och Faxuellt är att utveckla din förmåga att diskutera och argumentera kring olika samhällsfrågor, samt ge dig en inblick i vad som händer i omvärlden.

Nyhetskrysset Faxuellt ger dig en möjlighet att testa dina egna kunskaper och få syn på ditt lärande.

 

Så här ska vi arbeta

En gång i veckan under årskurs 3. Vi kommer att titta på Lilla Aktuellt skola tillsammans i klassen varje vecka och i samband med det göra nyhetskrysset Faxuellt.

 

Det här ska bedömas

Vi kommer att bedöma om du deltar i diskussioner kring olika aktuella samhällsfrågor samt provar att uttrycka och argumentera för din åsikt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: