Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet

Skapad 2019-09-02 08:12 i Ängslyckans förskola Helsingborg
Förskola
Inför ett nytt läsår behöver vi en grundverksamhet som fungerar. Detta bygger vi upp tillsammans genom att lära känna varandra. Har gemensamma rutiner och regler. Utifrån detta hoppas vi hitta det barnen är intresserade av och kan bygga vidare på det.

Innehåll

Mål

Vi jobbar på att få en trygg barngrupp.

Barnen ska ha möjlighet till en förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen.

Varje dag ska barnen har sin bästa dag.

Hur gör vi?

Vi pedagoger är närvarande och observerande över gruppen. Vi lär känna varandra och ge barnen trygghet genom fasta rutiner och regler.

Vi är även lyhörda för barnens behov och intresse. 

Dokumentation

Vi använder oss av digitala verktyg och dokumenterar genom väggdokumentation på avdelningen, instagram och unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: