Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fånga dagen möt världen.

Skapad 2019-09-02 08:12 i Nallens förskola Helsingborg
Förskola
Vi kommer att arbeta med flerspråkighet på olika sätt genom vårt temaarbete ljus.

Innehåll

Fånga dagen möt världen

Vårt utvecklingsområde under 2019-2020 kommer att var flerspråkighet

Målet vi kommer att arbeta mot är:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenskan

Under slutet av vårterminen och sommaren så har vi sett barnen visa intresse för ljus och skugga. Vi kommer därför att arbeta med flerspråkigheten genom tema ljus.Två pedagoger ska gå en halvdagsutbildning i tema Ljus. Vi kommer sedan arbeta med ett material som vi får låna från de som har utbildningen, för att sedan bygga på vad det är som intresserar barnen.Vi kommer arbeta med sagan Memmo och Mysen söker efter färger där vi kommer att lyfta in flerspråkigheten.

Nyfikenhetsfråga 

Hur reagerar barnen på ljus och skugga? 

 

Vi kommer att koppla flerspråkigheten till vårt årshjul som vi använder.

De 4 olika fokusområde vi har är:

Social emotionell utveckling
Språk
Matematik
Miljö-naturvetenskap-teknik

Här kommer vi då att lyfta in under ex socialt emotionellt ord som arg rädd glad på de 7 olika hemspråk vi har.Sedan arbetar vi vidare på samma sätt i de andra fokusområdena.

I Unikum kommer vi lägga in gruppens arbete var 14 dag vi kommer även göra inlägg med samma rubriker i barnens individuella lärlogg några gånger per år.

Utveckling pågår:

1.När barnen intresserar sig för sagan och säger efter ord på olika språk.
2.När barnen undersöker ljus och skugga genom hjälp av projektorn.
3.När barnen deltar i våra experiment från NTA-lådan.
4.När barnen använder sig av digitala hjälpmedel. 

Så ska vi arbeta för att nå dit

Arbetet kommer att pågå så länge barnen intresserar sig för ljus och skugga.

1.Läsa boken och uppmuntra barnen att använda olika språk.

2.Låta barnen prova på att leka med sina skuggor från projektorn.

3.Barnen ska få uppleva olika experiment med ljus.

4.Låta barnen få tillgång till digital miljö och verktyg. Arbeta digitalt med ex stop motion.

 

Dokumentation 

Vi dokumenterar med lärplattan och telefonen genom att fotografera, filma samt anteckna för att synliggöra barnens lärandeprocess..Vi skriver ner vad som händer när vi har aktiviteterna och sedan reflekterar vi tillsammans i arbetslaget och vidareutvecklar det genom reflektionsprotokollet och i Unikum.

Föräldrarna kommer kunna följa vårt tema genom Instagram, Unikum och bilder i hallen.

Utvärdering

 

Utvärdering kommer att ske genom samtal och reflektion i arbetslaget under hela perioden och tillsammans med barnen. Samtidigt kommer vi utvärdera utifrån några frågeställningar.

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: