Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet Lunden - ht19

Skapad 2019-09-02 08:24 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Att barnen ska känna sig trygga på förskolan och avdelningen, i barngruppen och med personalen.

Att föräldrarna ska känna sig trygga med att lämna sina barn på förskolan.

Att barnen ska känna sig trygga i sig själva och våga uttrycka sina tankar och känslor.

Aktivitet:

För att skapa trygghet strävar vi efter att ha en mycket god kontakt med varje barn genom att se, bekräfta och beröra alla barn varje dag. Även se och bekräfta alla vårdnadshavare som hämtar och lämnar. Att möta alla barn och vårdnadshavare med värme och engagemang.

Att ge en bra start på förskoletiden genom en trygg inskolning.

Att vi vuxna är närvarande i barnens aktiviteter, både ute och inne.

Samla gruppen, kring både stora och små aktiviteter för att stärka gruppen.

Att vara nära de yngre barnen, sitta på golvet med dem/att vi gör oss tillgängliga för dem.

När? Var? Hur? Varför?

Vid inskolningen har vi ett samtal före och sedan ett uppföljningssamtal några veckor efter inskolningen. Under inskolningen har varje barn en inskolningspedagog men alla pedagoger tar kontakt med både barn och vårdnadshavare vid tillfälle för att lära känna dem.

Att skapa trygghet i vår verksamhet sker exempelvis i mötet när barnet och vårdnadshavaren kommer och går, i samlingar där vi sjunger namnsånger, andra sånger och leker lekar. Vi samlar även barnen i deras fria lek och engagerar dem med gemensamma aktiviteter för att stärka gruppen. Det kan vara något större som att fixa sandlåda på "Lundens" sida av gården, eller något mindre som en liten fruktstund tillsammans, blåsa såpbubblor eller knyta knutar. Dagligen bekräftar vi barnens känslor och sätter ord på dem.

Att göra roliga saker tillsammans stärker gemenskapen i gruppen - från JAG till VI.

 

Resultat - hur blev det?

Generellt tycker vi att vi har uppnått våra mål. Vi upplever det som att de flesta av barnen är trygga här på Lunden. Vi fortsätter att uppmuntra barnen att våga uttrycka sina tankar och känslor, det är ett ständigt pågående arbete. Vi tolkar det som att majoriteten av föräldrarna är trygga med att lämna sina barn här. 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi arbetar med att vara ute mycket och att dela gruppen i mindre grupper vilket ger större möjligheter att möta varje barn. Vi anpassar vårt arbetssätt efter vår barngrupp och efter vilka barn som är här just denna dag. 

 

Vi är engagerade pedagoger och är snabba att finna lösningar i vardagen. 

Kopplingar till läroplanen

  • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: