Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT-19

Skapad 2019-09-02 08:31 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Under september, oktober, november och december månader kommer vi att lägga extra fokus på matematik.

Innehåll

Syfte och mål

Vi vill ge barnen tillfälle att möta matematik i ett för dem naturligt sammanhang som lek, fantasi och skapande verksamhet. Vi vill introducera matematiska begrepp och stimulera till eget kreativt och logiskt tänkande.

 

Metod

Vi benämner ordet matematik i vardagen, visar på att matematik finns i många olika sammanhang och använder olika matematiska begrepp. Vi synliggör material som lockar till matematiskt tänkande t.ex. sortera, kategorisera. Vi fortsätter arbetet med "Matematik-Kroko" då han får följa med barnen hem över helgen och de ska utföra olika matematiska uppgifter tillsammans.

 

Dokumentation och utvärdering

Vi dokumenterar i Unikum och utvärderar efter arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: