Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klätterträdet / Rockringen projekt

Skapad 2019-09-02 08:39 i Österåsen förskola Mariestad
Förskola
På Klätterträdet /Rockringen vill vi arbeta för att skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

 Hållbar Framtid

I vårt uppdrag ingår att ge varje barn förutsättningar för att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delats i samhället.  Vi såg under våren att flera barn hade begränsad erfarenhet av hur man sorterar material och de hade heller inte reflekterade över att det fanns olika material i skräp. Då barnen var väldigt positiva till vår skräpplockarvecka i våras men vi kände att vi behövde utveckla arbetet med Grön Flagg och göra barnen mer delaktiga och medvetna om vårt miljöarbete. 

Syfte

Syftet med projektet är att ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar framtid.

 

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?
 • Vi använder oss av bla. Sopsamlarmonstren för att på ett lustfyllt sätt lära oss om material och återvinning. 
 • Estetiskt skapande av  bl.a återbruksmaterial. 
 • Samtal och reflektioner om vår miljö och vad vi kan göra för den i mindre grupper. m.m

Hur dokumenterar vi?

Vi dokumenterar i unikum men även genom dokumentation som sätts upp på väggarna i form av bild, text och skapande. 

 

Stödfrågor för veckoreflektion

Skriv in veckoreflektion längst ner i avdelningens planering för avsnittet "reflektion och analys". Skapa en ny reflektion varje vecka. Var noga med att skriva en rubrik och vilken vecka det är på reflektionen.

 

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse?

 

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

Mål:

Pedagogerna ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

 

På vilket sätt har arbetet med projektet främjat barnens möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till miljö, natur och samhälle?
Använd även samma frågor som vid veckoreflektionen.
 


Utvärdering/Halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

Reflektionsfrågor utifrån planen mot diskriminering och kränkande behandling

 Hur ser det ut i våra miljöer utifrån ett könsperspektiv?

 

Har vi reflekterat och diskuterat över vårt bemötande och förhållningssätt utifrån kön?

 

 

 Slutanalys 2019/2020:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Stödfrågorna är  en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Använd de frågorna som känns aktuella vid varje tillfälle.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: