Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem är du? Muntlig presentation

Skapad 2019-09-02 08:41 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Du ska göra en muntlig presentation där du berättar om dig själv. Vem är du? Under lektionstid (ca tre lektioner) kommer du att få förbereda dig för att presentera dig själv med hjälp av en PowerPoint.

Innehåll

Du ska göra en muntlig presentation där du berättar om dig själv. Vem är du?  

Under lektionstid (ca tre lektioner) kommer du att få förbereda dig för att presentera dig själv med hjälp av en PowerPoint. Du väljer själv om du vill göra din presentation inför hela gruppen eller i mindre grupp.   

 

Din presentation ska vara mellan 3-6 minuter lång och innehålla följande punkter:  

 • Namn, smeknamn  

 • Ålder  

 • Familj  

 • Bostad  

 • Ursprungsland (var kommer du ifrån)  

 • Modersmål  

 • Favoritdjur  

 • Skolan - favoritämne  

 • Fritidsintresse  

 • Vad vill du bli?  

 • En dröm du har.  

När man gör en muntlig presentation är det viktigt att vara väl förberedd. Träna flera gånger, inför en kompis eller någon ur din familj eller själv framför spegeln.  

Välj bilder till din Power Point som hör ihop med det som du berättar om. Skriv inte för mycket text till varje bild. Försök istället att skriva kort och sedan berätta mer fritt.  

När du gör din presentation ska du försöka att ha ögonkontakt med de som lyssnar.  Tala inte för fort och ta gärna mindre pauser.  

 

Bedömning 

 

Vid bedömningen av era presentationer tittar vi på följande: 

 

 • Struktur på redovisningen (röd tråd). 

 • Förberedelse (hur väl du förberett din redovisning). 

 • Din förmåga att tydligt framföra ditt arbetes innehåll inför åhörare (tydlighet, ögonkontakt, inlevelse m m). 

 • Hjälpmedel (används hjälpmedel för att göra redovisningen tydligare och mer intressant). 

Se även matrisen nedan 

 

E 

C 

 

Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll, slut och med ett språk som fungerar ganska bra.  

Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll, slut och med ett språk som fungerar bra. 

 

Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll, slut och med ett språk som fungerar mycket bra. 

 

Du anpassar din redovisning till de som lyssnar till budskapet och till situationen på ett ganska bra sätt.  

 

Du anpassar din redovisning till de som lyssnar till budskapet och till situationen på ett bra sätt. 

Du anpassar din redovisning till de som lyssnar till budskapet och till situationen på ett mycket bra sätt. 

 

Du hade en röd tråd och försökte hålla dig till den. 

 

Du hade en röd tråd och höll dig bra till den. 

 

Du hade en tydlig röd tråd med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och en tydlig avslutning. 

 

Du talar tyst eller otydligt. Du läser eller tittar ofta i dina anteckningar. 

 

Du har inte så mycket ögonkontakt med de som lyssnar.  

Du talar tydligt och använder stödorden ibland.  

 

Du har ögonkontakt med de som lyssnar  

 

 

Du talar högt och tydligt. Du har ögonkontakt och samspelar med de som lyssnar.  

 

Du använder sällan stödorden utan läser av publikens reaktioner och anpassar framförandet därefter 

 

 

 

 

Matriser

SvA
Vem är du? Muntlig presentation

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll, slut och med ett språk som fungerar ganska bra.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll, slut och med ett språk som fungerar bra.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll, slut och med ett språk som fungerar mycket bra.
Ny aspekt
Du anpassar din redovisning till de som lyssnar till budskapet och till situationen på ett ganska bra sätt.
Du anpassar din redovisning till de som lyssnar till budskapet och till situationen på ett bra sätt.
Du anpassar din redovisning till de som lyssnar till budskapet och till situationen på ett mycket bra sätt.
Ny aspekt
Du hade en röd tråd och försökte hålla dig till den.
Du hade en röd tråd och höll dig bra till den.
Du hade en tydlig röd tråd med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och en tydlig avslutning.
Ny aspekt
Du talar tyst eller otydligt. Du läser eller tittar ofta i dina anteckningar. Du har inte så mycket ögonkontakt med de som lyssnar.
Du talar tydligt och använder stödorden ibland. Du har ögonkontakt med de som lyssnar
Du talar högt och tydligt. Du har ögonkontakt och samspelar med de som lyssnar. Du använder sällan stödorden utan läser av publikens reaktioner och anpassar framförandet därefter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: