Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk HT-19

Skapad 2019-09-02 08:45 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Vi arbetar ständigt med språket.

Innehåll

Syfte och mål

Språket sker i samspel med andra barn och vuxna och med hjälp av olika uttrycksformer i vardagen. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera samt utveckla sin förmåga till dialog, för att kunna uttrycka sina åsikter, känslor, tankar och önskemål. Barnen skall genom lustfyllda och lekfulla språkaktiviteter få möjlighet att känna en glädje i att använda sig av sitt språk.

 

Metod

Vi har olika påsar som Nallis, Kroko och sakpåsen. Barnen får möjlighet att berätta för de andra barnen på en samling vad de gjort/tagit med. Det stimulerar och utvecklar språket.

Vi har material som barnen kan utforska och leka med t.ex. lösa bokstäver och språkappar i lärplattan t.ex. Bornholm, Ordens Magi och Polyglutt.

Vi rimmar, sjunger och läser olika sorters böcker med barnen.

 

Dokumentation och utvärdering

Vi dokumenterar i Unikum och utvärderar efter arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: