Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet läsåret 19/20

Skapad 2019-09-02 08:46 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Barn och föräldrar ska känna sig välkomna och bli väl bemötta på vår förskola, vi önskar också att skapa en god dialog med våra föräldrar.

Vi vill att barnen ska trivas och tycka att det är roligt att vara här under dagen tillsammans med oss vuxna och de andra barnen i gruppen.

Barnen ska känna sig sedda och bekräftade och ha en trygg famn att gå till under sin vistelsetid.

 

 

 

Aktivitet:

Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning tycker vi är en viktigt stund på dagen. Då kan vi höra om hur bland annat morgonen  varit och vid hämtning kan vi kan berätta för föräldrarna hur barnets dag på förskolan sett ut.

Vi har samlingar där vi tittar efter vilka barn som är här och bekräftar dem med namn för att skapa en god gruppkänsla och gemenskap.

Vi har planerade aktiviteter  där barn och vuxna leker och samarbetar med varandra  för att skapa trygghet och respekt för varandra.

Vi ger goda utrymmen för den fria leken vilket ger en god social träning att lyssna, dela med sig och ta hänsyn till varandra.

 

När? Var? Hur? Varför?

Genom våra dagliga rutiner på förskolan får barnen trygghet och gemenskap med varandra.

 

Resultat - hur blev det?

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: