Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min kulturella kollektion - textil

Skapad 2019-09-02 09:05 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Slöjd
Under hela läsåret kommer du att få arbeta med att ta fram en kollektion bestående av minst ett klädesplagg och minst en accessoar. Du arbetar med kollektionen i båda slöjdarterna och den slutgiltiga redovisningen sker i slutet av vårterminen.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

I slöjden ska vi arbeta för att du ska utveckla förmågan att:

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och  hantverkstekniker
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Det här kommer vi att arbeta med:

 • skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar
 • slöjdarbetets olika delar med idéutveckling, överväganden, framställning och värdering
 • egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former
 • mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen
 • olika material och hur de produceras ur ett hållbarhetsperspektiv
 • att dokumentera och ge omdöme om din arbetsprocess utifrån form, funktion och kvalitet
 • slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet

Det här ska du lära dig:

 • att formge och framställa ett trikåplagg
 • att rita mönster, klippa efter linjer i papper och tyg och begrepp som hänger ihop med detta
 • att trä symaskinen med över- och undertråd
 • att ställa in söm för töjbara material på symaskinen 
 • att med hjälp av arbetsbeskrivningen själv fundera ut vad som är nästa steg och komma med förslag på rätt material till detta
 • att välja och motivera dina dina olika val genom arbetsprocessen samt ta hänsyn till kvalitet och miljöaspekter
 • att ge ett omdöme om ditt slöjdföremål och din egen insats genom att tala om vad som var bra och du blev nöjd med samt vad du kan göra bättre till nästa gång

Så här kommer vi att arbeta:

 • vi kommer att ha gemensamma genomgångar
 • vi kommer att titta på film och läsa en del texter
 • du kommer att få arbeta i mindre grupp samt enskilt
 • du kommer att få välja ett klädesplagg du vill formge och sy (T-shirt, mjukisbyxa eller hoodie)
 • efter att ha valt kultur kommer du att få göra en moodboard samt skissa på hur ditt plagg ska se ut
 • du arbetar efter arbetsbeskrivningen till det plagg du har valt
 • du kommer att kontinuerligt dokumentera din process 
 • vi kommer att ha en gemensam redovisning där båda dina slöjdföremål ska visas upp nästa termin, men denna termin kommer du dessutom att redovisa genom att 
  • visa din moodboard och ditt plagg. Du ska berätta om hur din plan var när du gjorde din moodboard och om du har följt din plan. Om inte, ska du beskriva vilka förändringar du gjort och varför. Beskriv ditt plagg. Du kan använda ord som: modell, färg, material, funktion, kvalitet, miljö. Beskriv också vilka tekniker du använt.

Du kommer att bedömas i:

 • hur väl du formgett och framställt ditt plagg
 • hur goda dina kunskaper är i användandet av verktyg, redskap och maskiner
 • hur väl du kan välja och motivera dina olika val
 • hur väl du kan bidra till att utveckla idéer
 • hur väl och engagerat du prövar dig fram till ett tillfredsställande resultat
 • hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt
 • hur utvecklade omdömen du kan ge om arbetsprocessen
 • hur väl du kan tolka ett slöjdföremåls uttryck och resonera om detta

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: