Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5-årsgrupp

Skapad 2019-09-02 09:08 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Stort fokus kommer ligga på att skapa trygghet i gruppen, och stärka barnen inför skolstart.

Innehåll

 

 

I den här 5-årsgruppen kommer vi att jobba med att lära känna varandra och skapa trygghet tillsammans. Vi kommer jobba med gruppstärkande samt samarbetsövningar för att stärka relationerna till varandra.

 

Aktiviter

Uppstyrdaktiviteter samt barnens egna önskningar kommer vara det som styr planeringen av den här 5-årsgruppen. Träffar med dom andra 5-åringarna från Diamanten och Bruksbarnen kommer också finnas med.

5-årsgruppen kommer att utnyttja gården och närmiljön för dom olika aktiviteterna.

Avdelningens mål

- att barnen får ett gemensamt sammanhang inför skolstart.

- att barnen blir självständiga i rutinsituationer. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: