Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck texten

Skapad 2019-09-02 09:14 i Sjöängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi läser boken Upptäck texten och arbetar med uppgifterna för att ni ska visa att ni förstår och kan tolka text.

Innehåll

Upptäck texten.

Vi pratar om kapitlen och sedan läser vi högt tillsammans ur läsboken. Ni jobbar enskilt med att svara på frågorna i arbetsboken som vi sedan diskuterar om tillsammans. 

Du ska visa att du kan läsa och förstå olika texter och du ska arbeta med arbetsboken. Du ska kunna använda dina lässtrategier: - Läsa på raderna (Du visar att du kan hitta information som står direkt i texten) 

- Läsa mellan raderna (Du visar att du kan tolka text genom att förstå sammanhang via beskrivningar/gestaltningar) 

- Läsa bortom raderna (Du visar att du kan koppla budskap/text till livsfrågor/eller du kan se dolda (som du förstår av sammanhanget budskap)

Matriser

SvA
Matris Svenska 7-9: Läsa

Når inte målen
E
C
A
Läsning - lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: