Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet Haren 2019

Skapad 2019-09-02 09:22 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Att uppleva trygghet i förskolan är en grundläggande förutsättning för att ett barn ska kunna ta till sig av verksamheten och dess innehåll. För att kunna lära och utforska måste barnet känna att det har kontroll över vad som händer. Trygghet är ett av våra mest basala behov och hjärnan kommer alltid prioritera överlevnad (trygghet) framför utforskande.

 

Avdelningens mål:

 - Att barnen ska känna att de är i en trygg fysisk miljö.

 - Att pedagogerna är lyhörda för varje barns signaler och behov, vilket ska leda till att barnen känner en känslomässig trygghet.

 -  Att barngruppen ska präglas av ett lugn klimat.

Aktivitet:

 Vi kommer genomföra trygghetsvandringar - Att genomföra en trygghetsvandring på förskolan innebär att pedagogen tillsammans med barn går runt i förskolans miljö både inne och ute och undersöker var det känns tryggt att vara, och om det finns platser som känns otrygga och i så fall varför.

Barnen blir ofta indelade i mindre grupper för att lättare komma till tals och bli bekräftade.

Gruppstärkande aktiviteter tillsammans både inomhus och utomhus, gemensamma lekar som leder till mycket skratt. T ex arbeta med fallskärmen.

 

När? Var? Hur? Varför?

 Arbetet med trygghet sker ständigt, i alla situationer varje dag.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: