Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra v38-43

Skapad 2019-09-02 09:38 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Matematik
I det här arbetsområdet ger vi oss i kast med algebra - bokstavsräkning och uttryck. Centralt i arbetsområdet är likhetstecknet och dess funktion.

Innehåll

Tid: vecka 38-43

Det här ska du som elev lära dig

Efter avslutat arbetsområde ska du:

- veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, tex x eller y

- förstå och kunna skriva algebraiska uttryck

- veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas

- kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation

 

Begrepp du ska behärska: obekant tal, likhet, ekvation, algebraiska uttryck

Så här kommer vi att arbeta

Vi utgår ifrån matteboken  och har gemensamma genomgångar kring centrala begrepp och metoder.

Kahoot

Problemlösning

 

Jag kommer att bedöma...

...din förmåga att lösa algebraiska problem.

din förmåga att lösa ekvationer.

Prov vecka 43

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: