Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi tillsammans på Blomman.

Skapad 2019-09-02 09:51 i Skarsjö förskola Norrtälje
Förskola
Vi startar upp höstens tema med att läsa boken Vi. Vi fortsätter arbeta vidare med att skapa trygghet, en bra gruppkänsla och arbeta vidare med att samarbeta med vårdnadshavarna på Blomman.

Innehåll

 

Vad?

Hur är vi mot varandra på Blomman?

Hur kan vi hjälpa varandra?

Hur uttrycker vi oss mot varandra på ett trevligt sätt?

Hur kan vi hjälpa VH att ta del av vårt tema och annan information kring barnets vistelse på förskolan?

Vi ska arbeta kring dessa frågeställningar under början av hösten.

Vad ska barnen lära sig under temat?

Vi vill stimulera barnens samspel och hjälpa dem att lösa konflikter men också vara öppen för att de kan lösa dem själva. Utvecklar ett trevligt förhållningssätt gentemot alla barn och vuxna de möter. Vi vill att alla barn lär sig lyssna på varandra och låta alla barn uttrycka sin genom tal och kroppsspråk. Skapa en god och trygg gruppkänsla på Blomman.

 

Varför?

Lpfö 18

Normer och värden.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra.

Förskola och hem.

Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen.

 

Vem/vilka?

Vi kommer att arbeta med detta tema med hela barngruppen. 

Vi vill få Vh delaktiga i vårt tema. Hjälpa Vh ta del utav temat på unikum om de så önskar.

 

Hur?

Vi kommer att starta upp vårt tema med att läsa boken Vi för barnen på Blomman. Boken finns att läsa på Polyglutt och finns även tillgänglig på några av barnens egna hemspråk.

Vi kommer att uppmuntra barnen att dela med sig till sina kamrater och att säga tack. Även uppmuntra barnen att visa att de vill ha hjälp utav pedagogerna. Vi pedagoger finns där för att uppmuntra och bekräfta barnens handlingar.

Vi önskar att under temat få barnen att dela med sig med varandra och be om att få en sak istället för att bara ta från sin kompis. 

Vi kommer hjälpa våra VH att komma in och ta del utav innehållet på Unikum. Detta genom ex. samtal och informationslappar. 

Koppling till teorier?

Lpfö 18

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: