Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Perks of Being a Wallflower 9D

Skapad 2019-09-02 10:45 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
We´re going to read a modern cult classic, a timeless bestseller. This novel is about Charlie who is not the biggest geek in high school, but he is by no means popular. Shy, introspective, intelligent beyond his years, caught between trying to live his life and trying to run from it, Charlie is attempting to navigate through the uncharted territory of high school.

Innehåll

Week

Tuesday

Thursday

34

 

TPOBAW-translate title- Wallflower?

Pros/cons being a Wallflower

Listen to Charlie’s favourite song.

Fill the missing gaps. What does it say about him? Write your thoughts down.

Anticipation guide. Fill in + write an answer to no:1. Work on your own. Discuss later with a friend. Discuss all statements.

Present to class

35

Anticipation guide, continue. Work on your own. Discuss later with a friend.

Part 1- we listen together

Answer questions to P.1-21

http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Perks/01/default.html

 

 

Homework: Read to P. 65

 

Walking dictation/ Quote from the book

 

Answer questions to P.1-65

 

36

Book talk: Use your answers in the discussion.

 

TEEN DEPRESSION

Read, discuss and answer questions about teen depressions.

Homework:

Read to page 109

Listen comprehension.

Listen and answer questions.

 

37

Describe the characters in the book:

·         Charlie

·         Patrick

·         Sam

·         Charlie’s family members

Find evidence in the book to prove your thoughts!

 

Homework:

Read to page 141 (April 18)

How to write a letter (dates etc…)

Choose a letter in the book

Prepare your letter to Charlie

Character sheet- hand out

 

Listen together to P. 141 and forward

 

 

 

Homework:

Read to page 196 (June 16)

38

Book Talk (Activboard questions: “Characters in The Perks”)

Read the book

Listen together to/ Discuss P. 217 and what happens after

 

39

FILM

Finish reading the book

FILM

 

40

 

SAMTALSDAG

Answer one of the letters to Charlie.

(E/C/A)

 

 

 

“Don´t be a sponge, be a filter” (Bill)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: