Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling

Skapad 2019-09-02 10:50 i Blåmesen förskola Kungälv
Förskola
Samling har vi på förmiddagen i lilla-rummet där vi sitter runt vår blå samlingsmatta.

Innehåll

Med våra samlingar vill vi skapa en vi känsla där alla känner sig trygga och trivs. Vi inleder med en namnsång så att alla lär sig kompisarnas namn och räknar hur många vi är.

Vi har sångpåse och sångkort där barnen får turas om att dra och vi sjunger sångerna tillsammans. På flanotavlan sätter vi upp bilder och berättar sagor och ibland sorterar vi saker efter bla färger.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: