Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare

Skapad 2019-09-02 10:50 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Insändare

Innehåll

Målet med undervisningen

Vi kommer att arbeta med argumenterande text i form av insändare. När du är färdig ska du:

 • ha tränat på att uttrycka dina åsikter i tal och skrift
 • känna till hur en insändare är uppbyggd både till struktur och språk
 • läst och skrivit insändare  

 

Så här ska vi arbeta

 • korta muntliga övningar
 • du kommer att få kamratrespons på din text
 • värdeord och sambandsord
 • du ska skriva en egen insändare
 • alla instruktioner, skrivmallar och språktips finns i Classroom

 

Det här ska bedömas

 • din delaktighet muntligt och skriftligt på lektionerna
 • din skriftliga insändare 

 

Uppgifter

 • Insändare

 • Ge respons på en insändare

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: