👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 7: Moment 3

Skapad 2019-09-02 10:56 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi jobbar vidare med VALE!7-boken och kapitel 9, 10, 11, 12 samt 13.

Innehåll

Förväntat resultat

Efter genomfört moment förväntas du kunna:

* Läsa en enkel intervju och förstå sammanhanget

* Lyssna på ett telefonsamtal mellan två ungdomar och förstå vad de pratar om

* Skriva ett enkelt brev om vad du gör på en semester i Spanien i presens (nutid) och futurum (framtid)

* Presentera vädret utifrån en karta samt berätta vilket väder det ska bli imorgon

* Känna igen verb i presens (nutid) och futurum (framtid) och förstå hur de används 

* Ord och fraser som handlar om skolämnen, klockslag, djur och väder

 

Undervisning

Vi jobbar kontinuerligt med att läsa, lyssna, tala och skriva på spanska för att hela tiden utveckla vårt ordförråd och vår förmåga att förstå och göra oss förstådda. 

 

Examinationsuppgifter

Ni kommer under momentets gång att få göra en läsförståelse och en hörförståelse. Läsförståelsen består av en enkel intervju och är baserad på ord ni stöter på i kapitel 9, och som ni stött på tidigare i kapitel 1-8. Hörförståelsen består av ett telefonsamtal mellan två ungdomar som pratar om skolan och skoluppgifter. Testet är baserat på ord ni stöter på i kapitel 10, och som ni stött på tidigare i kapitel 1-9. Det skriftliga testet består av att ni ska skriva ett enkelt brev hem och berätta vad ni gör (presens/nutid) och vad ni ska göra (futurum/framtid)  på er semester i Spanien. I det muntliga testet ska ni få presentera vädret och berätta vad det ska bli för väder imorgon. Inför både det skriftliga och det muntliga testen kommer förberedelseövningar för att ni ska känna er säkra på vad som förväntas och hur ni kan öva. 

 

Bedömning

Se matriser nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2

Matriser

M2
Spanska åk 7: Moment 3 - läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse
Du förstår delar av texten och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av texten samt tydliga detaljer.
Du förstår hela textens innehåll samt de flesta detaljer.
Återberätta
Du återberättar enkelt och kortfattat och återberättar texten på ett enkelt sätt.
Du återberättar enkelt och kommenterar relativt detaljerat.
Du återberättar tydligt och kommenterar detaljerat.
Strategier
Du visar att du kan använda dig av någon strategi.
Du visar att du kan använda dig av strategier.
Du visar att du kan använda dig av flera olika strategier.

M2
Spanska åk 7: Moment 3 - höra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse
Du förstår delar av samtalet och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta som sägs i samtalet samt tydliga detaljer som nämns.
Du förstår hela samtalets innehåll samt de flesta detaljer som nämns.
Återberätta
Du återberättar enkelt och kortfattat och kommenterar samtalet på ett enkelt sätt.
Du återberättar enkelt samtalet och kommenterar relativt detaljerat.
Du återberättar tydligt samtalet och kommenterar detaljerat dina svar.
Strategier
Du visar att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda dig av strategier.
Du visar att du kan använda dig av flera olika strategier.

M2
Spanska åk 7: Moment 3 - tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Innehåll och ord
Du visade att du kunde använda korta fraser om väder och temperatur och du använde något tidsuttryck.
Du visade att du kunde använda och var välbekant med korta fraser om väder, temperatur och väderstreck. Du använda några tidsuttryck och försökte även bygga ut dina meningar.
Du visade att du kunde berätta om väder, temperatur och väderstreck med säkerhet. Du använda flera tidsuttryck och byggde ut dina meningar. Du varierade ditt språk samt försökte utveckla innehållet så mycket du kunde.
Ny aspekt
Form
Du presenterade vädret i presens och försökte använda futurum. Ditt språk gick att förstå även om det innehöll oklarheter.
Du kunde presentera vädret i presens och använde futurum med viss säkerhet.
Du kunde presentera vädret och använde fraser i presens och futurum med säkerhet.
Ny aspekt
Strategier
Du försökte använda någon strategi om du kom av dig.
Du försökte använda strategier om du kom av dig.
Du använde strategier om du kom av dig.

M2
Spanska åk 7: Moment 3 - skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Innehåll och ord
Du visade att du kunde använda ett flertal ord och fraser för att skriva en text om en semesterresa.
Du visade att du med viss säkerhet kunde använda dig av många ord och fraser för att skriva en text om en semesterresa.
Du visade att du med stor säkerhet kunde använda dig av ord och fraser för att skriva en text om en semesterresa samt försökte utveckla innehållet så mycket du kan.
Ny aspekt
Form
Du skrev enkla korta meningar som innehöll några tidsuttryck. Du försökte använde verb i 3:e person singular och 1:a person plural och lyckades delvis. Du försökte använda futurum och lyckades delvis. Ditt språk gick att förstå även om det innehöll oklarheter.
Du byggde ut en del av dina meningar och texten var relativt sammanhängande. Du använde tidsuttryck med viss säkerhet. Du använde verb i 3:e person singular och 1:a person plural med viss säkerhet. Du använde futurum med viss säkerhet. Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt.
Du byggde ut dina meningar och använde tidsuttryck med säkerhet. Du använde verb i 3:e person singular och 1:a person plural med stor säkerhet. Du använde futurum med stor säkerhet. Din text är ganska korrekt.
Ny aspekt
Strategier
Du är på väg att lära dig strategier för att hitta rätt ord.
Du hittar oftast rätt ord.
Du hittar ofta rätt och försöker bygga ut dina meningar.