Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, natur och teknik

Skapad 2019-09-02 11:03 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Miljö, hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik.
Förskola
Vi arbetar med matematik, natur och teknik utifrån läroplanen

Innehåll

Syfte:

Att barnen ska få möjlighet att gå ut i naturen och i närmiljön och utveckla en bredare kunskap om natur/teknik och matematik. 

Avdelningens mål:

 • Att barnen ska få delta i flera aktiviteter som behandlar hållbar utveckling. 
 • Att barnen ska få använda och fundera kring hur enkel teknik fungerar.
 • Att barnen ska få fundera kring och ta del av av naturvetenskapliga frågor.
 • Att barnen ska få matematiska utmaningar i naturen.

Aktivitet/metod

 • Plocka skräp i naturen på utflykter, prata om hållbar utveckling. 
 • Sopsortera och återvinna. 
 • Plantera.
 • Titta närmre kring djur som intresserar barnen.
 • Utföra experiment utifrån förskolans natur- och teknikmaterial.
 • Använda närmiljön för att utforska teknik. 
 • Fokusera på hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik i böcker på läsvilan och andra tillfällen under dagen. 
 • Leka och lära matematik ute.
 • Blueboths
 • Green screen 

När? Var? Hur? Varför?

Vi kommer på onsdagar gå iväg tillsammans på utflykt med avsikt att inrikta oss på just natur, teknik och matematik.

Aktiviteterna sker i:

 • gruppverksamheten
 • samling
 • utflykter
 • på och efter läsvila
 • genom spontana samtal och aktiviteter över hela dagen när tillfälle uppstår.

Resultat - hur blev det?

Utvärdering HT-19

Vi har arbetat med sopsamlarmonster och varit på återvinningen och pratat om hur vi sopsorterar. Under utflykterna har vi besökt skogen och vår närmiljö. Vi har även arbetat med matematik i olika lärmiljöer, både inomhus och utomhus. På våra läsvilor har vi även läst och pratat om djur, natur och miljö. Barnen har dessutom fått arbeta med våra blueboths och provat på annan teknik. 

Vi kommer under kommande termin fortsätta vårt arbete med natur, teknik och matematik och göra utflykter till vår närmiljö.

Utvärdering VT-20
Vi har arbetat med blueboths, barnen fick träna på allt från att hur man bär den till att programmera själva och testa hur den fungerar samt prova på att arbeta i grupp.
Vi har kommit ut i skogen och arbetat med natur och mattematikuppdrag och vi har även haft naturbingo. Tillsammans med barnen har vi pratat om regler om hur man beter sig i skogen och tex att man inte få bryta av grenar eller skräpa ner i naturen. Vi kommer fortsätta arbeta vidare med detta nästa termin men i andra former.

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: