Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2019-09-02 11:16 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Den pedagogiska planeringen bygger på läromedlet Klara svenskan åk 5 av författarna Pär Sahlin och Michaela Eriksson
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Har du någon gång behövt övertyga någon om dina åsikter? Har du ibland upplevt att det är svårt att få någon att tycka som du? Vill du bli bättre på att övertyga istället för att övertala? Under de närmaste veckorna ska vi tillsammans öva denna förmåga. Hur vi kommer att göra kan du läsa här nedanför. Vi använder läromedlet Klara svenskan åk 5 av Pär Sahlin och Michaela Eriksson i undervisningen.

Innehåll

VAD ska jag lära mig?

HUR ska jag lära mig?

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och

VAD kommer att bedömas?

Läsa:

Läsa och urskilja den

 argumenterande textens struktur

 

Hitta åsikten i en argumenterande text

 

Hitta argumenten som stödjer åsikten,

 

Urskilja viktiga bindeord

 

Göra textkopplingar utifrån en argumenterande text

 

Sammanfatta huvuddragen i det jag läst.

 

Skriva:

Skriva en tydlig rubrik, inledning och avslutning

 

Formulera en tydlig åsikt

 

Använda mig av tydliga argument

 

Använda passande bindeord

 

Skriva en signatur

 

Tala:

Hitta på och använda en säljande slogan

 

Använda reklamknep

 

Använda övertygande argument i min reklam

 

Genom att vara aktiv på genomgångar, i diskussioner tillsammans med gruppen och att arbeta på egen hand med uppgifter som tränar ”vadet”.

 

Genom att sammanfatta en text skriftligt.

 

Genom att presentera en vara som du ska sälja – (tala in din presentation på din Ipad)

 

Genom att skriva en individuellt skriven text.

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

LÄSA

Under utveckling - Inte tillräckligt
Begynnelsestadium - Närmar sig
Utvecklas - Tillräckligt
Väl utvecklad - helt uppfylld
Fullt utvecklad - Utomordentligt
Läsa och urskilja den argumenterande textens struktur.
Hitta åsikten i en argumenterande text.
Hitta argumenten som stödjer åsikten.
Urskilja viktiga bindeord.
Göra textkopplingar utifrån en argumenterande text.
Sammanfatta huvuddragen i det jag har läst.

SKRIVA

Under utveckling - Inte tillräckligt
Begynnelsestadium - Närmar sig
Utvecklas - Tillräckligt
Väl utvecklad - helt uppfylld
Fullt utvecklad - Utomordentligt
Skriva en tydlig rubrik och inledning.
Skriva en tydlig avslutning.
Formulera en tydlig åsikt.
Använda mig av tydliga argument.
Använda passande bindeord.
Skriva en signatur

TALA

Under utveckling - Inte tillräckligt
Begynnelsestadium - Närmar sig
Utvecklas - Tillräckligt
Väl utvecklad - helt uppfylld
Fullt utvecklad - Utomordentligt
Hitta på och använda en säljande slogan.
Använda reklamknep.
Använda övertygande argument i min reklam.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: