Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma ÅK 7 Mattedirekt 7 kap 1 Tal

Skapad 2019-09-02 11:52 i Olandsskolan Östhammar
Planering som följer läroboken MatteDirekt 7 Första kapitlet Tal
Grundskola 7 Matematik
Talet 7 anses vara ett mystiskt tal och dyker upp i många olika sammanhang. De sju underverken Veckans sju dagar Den sjuarmade ljusstaken Känner du till fler sammanhang där talet sju ingår?

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Förstå hur det Egyptiska, Romerska samt vårt tiotalsystem är uppbyggt.
 • Faktorisera tal med hjälp av delbarhetsreglerna. 
 • Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • Använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten, se sidan 6.
 • Räkna med de fyra räknesätten
 • Avrunda tal och räkna med överslagsräkning.
 • Lösa olika slags problem

Planering med instruktionsfilmer

Begrepp att lära in

Tal                                  Siffra

Platsvärde                      Delbarhet

Siffersumma                   Primtal

Sammansatta tal            Primfaktor

Faktorträd                       Avrundningssiffra

Närmevärde                   Närmevärde

Överslagsräkning

  

 

Arbetssätt

För att nå ovanstående mål kommer vi:

 • Ha genomgångar
 • Arbeta enskilt och i par
 • Se genomgångar från youtube

Bedömning

Formativ bedömning sker kontinuerligt på ditt muntliga och skriftliga arbete. Tänk på att delta aktivt i det muntliga arbetet för att jag ska kunna bemöta och utveckla dig mot målen. Vi avslutar kapitlet med ett skriftligt prov. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: