👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra kroppar

Skapad 2019-09-02 12:27 i Åkershus förskola Esdr förskola AB
Vi har valt att arbeta med kroppen då barnen har visat stort intresse för detta tema.
Förskola
Vi ska prata om kroppen och dess största organ, muskler och skelett, samt hur kroppen fungerar och reagerar. Vi kommer även landa på punkter kring hur våra kroppar påverkar vår omgivning och varför det är viktigt att äta rätt för att orka mer etc.

Innehåll

MÅL

Huvudmålet är att öka barnens kunskap om kroppens funktion och hur våra kroppar påverkar vår omgivning på ett roligt och lärorikt sätt.

Barnen ska få en förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande samt få grundläggande kunskap kring hur vi kan minska vårt mijöavtryck genom att äta "rätt"

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

BAKGRUND

Barnen har under vårt föregående tema visat intresse kring hur kroppen fungerar, vad som finns inuti den och hur vi kan arbeta med den.

METOD - GENOMFÖRANDE

Tanken är att vi introducerar temat för barnen på en samling. Barnen får vara med och samtala och komma med sina egna tankar och idéer, samt rita in de olika organen på en stor gemensam kropp. (Liknande det vi gjorde med vår "Emil" förra terminen.

Vi tittar och samtalar om de sex största organen, skelett och muskler, Om hur det fungerar och ser ut och hur vi fungerar. Vi kommer använda oss av böcker, bilder och filmer för att lära oss. Efter detta kommer vi gå in djupare på HUR våra kroppar och vad vi äter påverkar miljön runt om kring oss.

Barnen kommer sedan få göra en egen ”kropp”. Vi tittar på, och samtalar om ett organ i sänder. Barnen får rita, klippa ut och klistra på organet på ”sin kropp”. Även se på hur skelettet ser ut och musklerna och vart det sitter någonstans. Vi kommer även att förnya våra digitala självporträtt och prata kring dessa.

DOKUMENTATION

Vi kommer att föra dokumentationer genom Unikum, samt fotodokumentation inne på avdelningen.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi kommer föra en utvärdering under tiden vi arbetar med temat på Unikum genom bild och text. 

Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare till nästa steg.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18