Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mulle Lyan ht 2019

Skapad 2019-09-02 12:31 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Under våren kommer igelkottarna på Lyan gå på Mulle en dag i veckan mellan kl 9.30-11.00. (hälften på tisdagar och hälften på onsdagar) Naturen är en fantastisk plats för att uppleva och lära med alla sinnen. Det man lär med kroppen fastnar i knoppen. Naturen är en fantastik miljö för lek, fantasi och rörelse som dessutom är genusneutral och har lugnande effekt. Barnen får leka i naturen och lära sig om djur, allemansrätt, växter mm. Vi har med oss matsäck hemifrån, det är ett uppskattat inslag!

Innehåll

Under våren kommer vi att dela upp barnen i olika grupper (igelkottarna, barn födda 2015,2016 och 2017) och gå på mulleutflykter varje vecka. Genom att vi går tillsammans med jämnåriga från avdelningen Grottan skapas också nya "kompiskontakter" i samband med våra mullebesök. Ansvarig för denna aktivitet är Magnus (Lyan) och Annika V (Grottan)

Mål

Vi arbetar i olika grupper med målsättning att:

 • Barnen ska få en positiv utevistelse.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om våra vanligaste träd.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om årstidernas växlingar i naturen.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om några av våra vanligaste skogslevande djur.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om allemansrätten.
 • Barnen skapar en förståelse för att vi inte skräpar ner i naturen och vad som kan hända

 

Vi anser att målet är uppfyllt när:

 • Barnen längtar efter att få gå på Mulle!
 • Barnen har en uppfattning om  vad som händer med träd och andra växter under våren/sommaren, hösten och vintern.
 • Barnen kan namnen och känner igen några av de djur som finns i i våra skogar.
 • Barnen vet vad man får och inte får göra i naturen - på sin nivå.

  Hur ska målen uppnås?

För att kunna nå de uppsatta målen skapar vi ett tydligt arbetssätt genom att:

 • Pedagogerna arbetar för att naturupplevelsen blir ett roligt äventyr. Vi har en plan för vad som ska göras vid varje träff, men är också lyhörda för barnens egna idéer och vad de upptäcker under utevistelsen. 
 • Vi letar efter småkryp som vi kan titta närmare på i lupp och artbestämma.
 • Vi letar efter hösttecken under vår promenad till och i skogen.
 • Vi pratar om vad man får och inte får göra i naturen. Vi har alltid med skräppåsar och leker skräpdetektiver. Vi pedagoger föregår med gott exempel. 
 • Vi leker lärarledda lekar men även fritt.
 • Mulle är alltid närvarande på något sätt, som en god förebild, och vid minst ett tillfälle kommer han "på riktigt". Ibland kommer "lill-Mulle " och hälsar på. Då får barnen chans att visa vad de lärt sig  om  hur man beter sig i skogen.
 • Vi "låser alltid upp" skogen är vi kommer till skogen och "låser" den igen när vi går från skogen, med vår nyckel som vi fått av Mulle.

  

Hur vet vi att målen är uppfyllda? 

 • Vi pratar om och förljer upp våra upplevelser i skogen.
 • Vi dokumenterar  med hjälp av foton, texter och material. 
 • Vi dokumenterar med text och bilder i lärloggen på Unikum.
 • Vi sätter upp bilder och material på avdelningen så att den finns tillgänglig och väl synlig för barnen. Vi följer upp våra upptäkter via olika kanaler såsom sökning via internet mm.
 • I personalgruppen på avdelningen reflekterar vi kring barnens upplevelser och gör en analys för att veta hur vi ska gå vidare.

 

Uppföljning

Uppföljning sker löpande samt mer utförligt efter terminens slut.

8/1 2020: Under hösten har vi haft Mulle vid sammanlagt 15 tillfällen, (sju gånger per grupp + en gemensam avslutning). Vi har varvat besök i Mulleskogen med kortare turer till Hembygdsgården eller närliggande skogspartier. Vid varje tillfälle (utom den sista gemensamma) har vi varit 8-12 barn. Vi har under hösten haft olika djur i fokus där vi vid våra besök talat om  de olika djuren (tex räv, älg, ekorre) . Oftast har vi visat en kortare snutt på iPad i skogen för att ytterligare skapa diskussioner runt djuren. Samtliga barn har erbjudits och också velat delta på våra utflykter.

Terminen avslutades med ett gemensamt besök där vi också åt lunch i skogen och dessutom fick besök av Mulle.. Vi upplever att våra muillepromenader är både populära och lärorika för barnen och vi tänker därför fortsätta med liknande upplägg

En lärdom vi dragit är att vi måste ha en jämnare fördelning av barn mellan avdelningar. Under hösten bestod den ena delen av flest Lyan barn och den andra av flest Grottanbarn vilket innebar att de gånger många Lyanbarn var med blev arbetsbelastningen hög för den grottanpersonal som stannade kvar på huset (det blev onödigt många barn i den gruppen)

Eftersom vi har förmånen att vara en mullecertifierad förskola kommer vi att fortsätta med våra Mullepromenader under våren med start i mitten av mars.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: