Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkförståelse

Skapad 2019-09-02 13:04 i Satelliten Örebro
Förskola
Vi kommer att arbeta projektinriktat utifrån barnens intresse för språk, vilket kommer att leda arbetet mot förskolans målområden. Detta är en levande planering som kommer uppdateras kontinuerligt under processens gång.

Innehåll

 

Planering Höstterminen 2019

 

  Vart är vi?

 • Barnens intressen är språk, rörelse, sång och fordon.
 • Vi håller på att utveckla och förbättra vår lärandemiljö

 • Vi har en sovvila och en läsvila

Det står i vår läroplan att vi ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande.

 

Vart ska vi?

 • Vi kommer att arbeta projektinriktat i mindre grupper måndag, tisdag och onsdag

 • Vi kommer att dela barnen i små grupper ofta under dagen då vi tänker på ljudnivån inne på avdelningen, vi främjar även barnens utveckling eftersom dem kan utrycka sig lättare i mindre grupper.

 • Forskning visar att mindre barngrupper gynnar barns utveckling.

 •  Vi kommer att lägga fokus på språk under denna termin i alla tre grupper där vi bland annat kommer att jobba med  

          - flanosagor

          - skapande

          - läslampa

          - högläsning

          - sång/rytmik och skriftspråk

 

Syftet med detta är att främja barnens intresse för skriftspråk men även i det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska.

 

Hur gör vi?

 • Vi har gjort en bokvägg med böckerna från läs tråden som vi har i Rosta intraprenaden.

 • Vi har många nya böcker som är lättillgängliga för barnen och som vi sitter tillsammans och läser och diskuterar kring. Böckerna har olika inriktningar men många med fokus på värdegrund och jämställdhet.

 

Mål med läs tråden:

 • Att barnen ska få en god läsförståelse/eleverna ska få en god läsförmåga vilket innebär att de förstår olika slags texter anpassade efter deras ålder och mognad.
 • Att kunna reflektera över texter och kunna läsa ´´mellan raderna´´.
 • Att barnen/eleverna ska få en gemensam litterär grund att stå på.

 

 Två mål vi har som fokus i Rosta Förskola är:

 • Att arbeta med trygghet-, jämställdhet- och värdegrundsfrågor
 • Att främja barnens språkliga utveckling samt naturvetenskap och teknik

 Dessa mål kommer finnas med i våra projekt men även i våra andra aktiviteter under dagen.

 

 

Vi kommer att ha samling klockan 9.00 måndag till fredag som kommer att innehålla olika aktiviter

- matematik,

- teknik/digitalisering,

- språk

- hälsa och rörelse.

 Vi kommer att arbeta med projekt måndagar tisdagar och onsdagar klockan 9.30- 10.10

 • Syftet med samlingarna är att utveckla barnen i sin egen förmåga att uttrycka sig i gruppen och uppmärksamma dom barnen som är här.
 • Vi kommer att planera detta projekt varje fredag med hjälp av ett lotusdiagram. Lotusdiagram ska användas som ett verktyg för att försäkra oss om att vi får med oss våra mål i läroplanen.

 

 

 

Hur blev det? 

 

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: