👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 6

Skapad 2019-09-02 13:06 i Bohusskolan Ale
Vad är teknik?
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vad är teknik? Se dig omkring! Överallt finns teknik. Det kan vara en liten knapp, en cykel, en mobiltelefon eller ett fingeravtryck.

Innehåll

 Planering HT 

Viktiga begrepp inom temat - Teknik

Teknik, uppfinning, upptäckt, problem, lösning, redskap, metod, natur, utveckling, automatisk, tekniskt system, byggnad, byggnadsmaterial, modell och skala. 

Mål med temat "Teknik"

Elevens ska ges förutsättning 

- att utveckla kunskaper om teknik i vardagen 

- att bli förtrogen med specifika uttrycksformer och begrepp inom tekniken ( uppfinning, upptäckt mm). 

- att utveckla förmågan att lösa olika problem.

- att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

- att förstå att teknisk verksamhet har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. 

- att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. 

Arbetssätt

Vi kommer att inleda arbetet med att titta på föremål och prata om vilka problem de löser. Vi svarar på frågor och kommer med förslag på hur man kan lösa problem.

Ex: Du behöver en namnskylt som du kan fästa på dina kläder. Du är på vandring och behöver korsa en strömmande bäck. Det finns ingen bro, och bäcken är så bred att du inte kan hoppa över. Om du bara går ut i bäcken kan strömmen ta dig. Du har tappat din nyckelknippa i springan mellan hissen och tröskeln. 

Vi kommer att jobba med att ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen. Vi kommer att jobba med att beskriva och ge exempel på några olika konstruktioner i vardagen. Vi ser film. Vi läser om teknik. Vi kommer att prata om teknik och olika lösningar som till exempel fingeravtryck och vilka problem de kan hjälpa till att lösa. Vi kommer att jobba med enkla dokumentationer av arbetet, skisser, ritningar i skala, modeller och texter. Och vi kommer att bygga våra egna fysiska modeller.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske löpande; Vi kommer att bedöma din förmåga att;

- beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.

- ge enkla exempel samt beskriva några enkla hållfasta konstruktioner i vardagen.

- bidra till att arbetsprocessen och att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

- göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, ritningar, modeller och texter. 

- föra enkla resonemang kring hur några enkla föremål och tekniska lösningar förändrats över tid. 

Redovisning av arbetet

Bygga en enkel teknisk konstruktion. diskussion, delaktighet och resonemang.

Uppgifter

 • Diskutera sid 82

 • Datorer och programering.

 • Datorer och programering.

 • Läxa vattenkvarn

 • Teknik i rörelse

 • Teknik i rörelse

 • Uppdrag- Lantbruk

 • Uppdrag- Lantbruk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6