Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nervsystemet & Hjärnan

Skapad 2019-09-02 13:26 i Vallåsskolan Halmstad
Nervsystemets uppbyggnad, funktion och betydelse i kroppen, skador och sjukdomar i nervsystemet
Grundskola 9 Biologi
Du får lära om hur hjärnan och nervcellerna är uppbyggda och lite om deras funktioner. Vi tar även upp betydelsen av nervsystemet i en fungerande kropp samt några skador och sjukdomar som man kan ha i nervsystemet.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi jobbar med området under vecka 35 - 41. Fokus ligger på att förstå hur nervsystemet och sinnena fungerar, hur de påverkar kroppens olika delar, vilka problem som kan uppstå i funktionen av hjärnan, nerverna och sinnesorganen samt hur problemen kan avhjälpas.  

Konkretisering av mål

Efter arbetsområdet ska du:

  • Veta hur nervsystemet är uppbyggt.
  • Känna till hur nervcellerna, nerverna och ryggmärgen är uppbyggda och fungerar
  • Känna till hur en nervimpuls färdas genom kroppen.
  • Känna till något om hjärnans anatomi och hur den är kopplad till olika funktioner
  • Veta hur hjärnan är organiserad med olika centra.
  • Veta hur en reflex fungerar.
  • Känna till att det finns ett självständigt nervsystem som styr många livsviktiga funktioner
  • Känna till något om minne och sömn
  • Känna till något om några vanliga skador och sjukdomar i signalsystem
  • Veta vad en hormon är.
  • Veta vilka funktioner i din kropp som styrs av hormoner.

Arbetssätt/Undervisning

För att nå målen kommer vi att arbeta i biologiboken på sidorna: 303-326.

   • Teoretiska genomgångar
   • Uppgifter i boken och extrauppgifter på lösblad
   • Göra enskilda och gruppuppgifter
   • Diskussioner
   • se filmer

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din:

   • Förmåga att följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner.
   • Kunskap inom området och hur du tillämpar dessa, både skriftlig och muntlig.
   • Du kommer att ha läxförhör på nervcellensuppbyggnad , hjärnans delar , och kunna beskriva hur nervimpulser går vid olika händelser. v.37
   • Du kommer att ha läxförhör på ögat och öratsdelar v.39
   • Arbetsområdet avslutas med en individuell inlämningsuppgift v.41

Uppgifter

 • Sammanfattning nervsystemet och hjärnan

 • Quiz och filmer på studi biologi

Matriser

Bi
Bedömning av nervsystemet

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Utveckla förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen
Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
10. Kunskaper om nervsystemet och användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om nervsystemets uppbyggnad och funktion och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om nervsystemets uppbyggnad och funktion och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om nervsystemets uppbyggnad och funktion och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Utveckla förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen
Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
11. Förståelse av nervsystemets betydelse i människokroppen
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Utveckla förmågan att tolka och framställa texter med naturvetenskapligt innehåll.
Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
14. Förståelse av naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: