Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

franska 8 kap 1

Skapad 2019-09-02 13:44 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Under de kommande veckorna kommer vi att prata, diskutera resor samt lära oss många av transportmedel på franska.

Innehåll

 

Pedagogisk planering                                             datum:  sep-okt 2019                                                              

Arbetsområde

Resor, transportmedel

Årskurs:

8

Planerande lärare

Ben Letaeif

 

Undervisningen handlar om…  (förmågor och innehåll)

Du ska genom undervisningen utveckla din förmåga att:

 

Förstå och tolka innehållet i talat och skrivet språk.

Formulera dig i tal (uttal och intonation) och i skrift (stavning och interpunktion).

Använda språkliga strategier för att göra dig förstådd.

Anpassa språket efter olika situationer och mottagare.

Fakta om fransktalande länder (realia).

 

Arbetssätt:

 

Genomgångar av texter och grammatiska moment av olika slag. 

    

Avlyssning och högläsning av texter av olika slag.

 

Översättning och arbete med ord och uttryck.

 

Enskilda och gemensamma övningar.

 

Läxförhör varje vecka.

 

Muntligt och skriftligt prov.

 

Så här visar du vad du lärt dig …

Du kan…

ställa frågor

verben prendre, savoir

ord och uttryck för att fråga efter vägen

ord och uttryck för olika transportmedel

negationer

imperativ

possessiva pronomen

futurum (futur proche)

 

 

 

 

 

 

 

Matris:

E

C

A

Du förstår det viktigaste av innehållet i talat språk som handlar om olika transportmedel, tider och hur man hittar till olika platser.(lyssna)

 

Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkelt, tydligt och långsamt språk som handlar om transportmedel, tider och hur man hittar till olika platser.

Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkelt, tydligt och långsamt talat språk som handlar om transportmedel, tider och hur man hittar till olika platser.

Du förstår det viktigaste av innehållet i enkla texter som handlar om välbekanta ämnen. (läsa)

Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydliga och enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen.

Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkla texter om handlar om vardagliga och välbekanta ämnen.

Du kommenterar på ett enkelt sätt några olika företeelser i ett fransktalande land. (realia)

Du kommenterar på ett enkelt sätt några olika företeelser i ett fransktalande land och gör enkla jämförelser mellan Sverige och fransktalande länder.

Du kommenterar på ett mer utvecklat sätt några olika företeelser i ett fransktalande land och du gör jämförelser mellan Sverige och det fransktalande landet.

När du talar uttrycker du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. (tala) 

Du gör enstaka enkla förbättringar av ditt uttal.(strategi)

 

Du talar enkelt, relativt tydligt med fraser och meningar och till en viss del sammanhängande.

Du kan göra enkla förbättringar av ditt uttal.

Du talar enkelt, tydligt med fraser och meningar och relativt sammanhängande.

Du kan bearbeta och förbättra ditt tal.

Du skriver enkelt och begripligt med fraser och meningar.(skriva)

Du kan göra enstaka enkla förbättringar av din text. (strategi)

Du skriver enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

Du kan göra enkla förbättringar av din text.

Du skriver enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Du kan bearbeta och förbättra din text.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: