Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2011-09-30 11:51 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Arbetsområde elektricitet.
Grundskola 5 Fysik

Vad elektricitet är, Statisk elektricitet, elektrisk ström. Hur elektricitet bildas. Åskan som elektricitet. Hur ett batteri fungerar. Hur det kommer ström till husen. Vilka ämnen som leder ström. Elsäkerhet. Hur man tänkte förr kring elektriska fenomen.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer arbeta både teoretiskt och praktiskt med elektricitet och statiskt elektricitet. Elektrisk ström. Hur ett batteri fungerar. Vilka ämnen som leder ström. Försiktighet med el.

Mål

Tas eventuellt fram tillsammans med kollegor och elever.

Följande mål från kapitel 1 och 2 och ämnenas syftestexter i Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet :

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Undervisning och arbetsformer

Muntliga genomgångar varvade med teoretiska och praktiska inslag. Gemensamma diskussioner. Dokumentation med bild och text. Laborationer i par och i grupp. Filmvisning. Högläsning. Mycket praktiskt arbete; enskilt - i par och i grupp. Gestaltning. Självstudier.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: