Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brott och straff

Skapad 2019-09-02 14:19 i Glömstaskolan Huddinge
Ett arbetsområde kring lag och rätt.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om lag och rätt, både i Sverige men också till viss del på andra platser runt om i världen. Vi kommer diskutera och prata om mänskliga rättigheterna, brott och brottslighet samt vem som beslutar om straff och hur olika straffen kan se ut beroende på vilket brott som begåtts.

Innehåll

Följande innehåll är hämtat från kursplanen i samhällskunskap åk 7-9: 


Rättigheter och rättsskipning 

 

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

 

 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. 

 

 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation. Arbetssätt och metod: 

 

Ni kommer få lyssna på föreläsningar, titta på filmklipp/fotografier, diskutera i mindre grupper samt delta i helklassdiskussioner. I slutet av arbetsområdet kommer ni dels redovisa era kunskaper i mindre grupp, dels lämna in ett skriftligt arbete.

 

Veckoplanering:

Vecka 35

 • Introduktion till ämnet samhällskunskap och förmågan att resonera. 

 • Introduktion till lag och rätt - vad är rätt och vad är fel? Etik och moral samt hur lagar och regler är kopplade till dessa begrepp. 

 • Mänskliga rättigheter samt FN:s deklaration. 

 

Vecka 36

 • Fortsättning mänskliga rättigheter samt hur dessa kränks (“bryts mot”) på olika platser i världen. 

 • Organisationer som främjar mänskliga rättigheter. 

 • Introduktion till brott och brottslighet - varför begås brott? 

 • Olika typer av brott samt varför brott begås. 

 • Kriminalitet och organiserad brottslighet. 

 • Kunskapskoll sista lektionen denna vecka. 

 

Vecka 37

 • Straffen - samhällets reaktion på brott. 

 • Vilka straff finns? 

 • Det svenska rättssystemet - från brott till domstol. 

 • Domstolens arbete 

 

Vecka 38

 • Projektarbete delas ut - ämnesövergripande muntlig och skriftlig uppgift med svenskan. Mer information kommer. 

 

Begrepp kopplade till arbetsområdet: 

 

Mänskliga rättigheter, FN:s deklaration, barnkonventionen, folkrätt, lagstiftning, faktisk brottslighet, anmälda brott, sexualbrott, ekonomisk brottslighet, hatbrott, hedersrelaterad brottslighet, häleri, mened, organiserad brottslighet, solidaritet, rättssäkerhet, brottsoffer, rättsskipning, böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, samhällstjänst, fotboja (IÖV), fängelse, förundersökning, gripen och anhållen, häktning, åtalad, tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, yrkande, brottmål och tvistemål, domare, nämndemän, målsägande, vittne, “stängda dörrar”.

Uppgifter

 • Examinationsuppgift samhällskunskap

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Brott och straff

E
C
A
Lgr 11
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Lgr 11
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga processer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Det betyder här att du:
Du kan berätta om delar av hur rättsystemet i Sverige fungerar, tex om hur en rättegång går till och vilka påföljder som finns. Du känner till delar av hur lagar formas och vem/vilka som bestämmer vilka lagar vi har.
Du känner till grunderna i hur rättsystemet i Sverige fungerar, tex kan du tydligt beskriva vägen mellan att ett brott begås och en dom faller. Du känner till hur lagar formas och vem/vilka som bestämmer vilka lagar vi har.
Du kan tydligt och utförligt beskriva grunderna i hur rättsystemet i Sverige fungerar, tex kan du tydligt beskriva vägen mellan att ett brott begås och en dom faller. Du kan utförligt beskriva hur lagar formas och vem/vilka som bestämmer vilka lagar vi har.
Lgr 11
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Det betyder här att du:
Du visar att du kan använda en del av de ord och begrepp som är centrala för kursen.
Du visar att du kan använda ord och begrepp som är centrala för kursen.
Du visar att du på ett tydligt och bra sätt kan använda ord och begrepp som är centrala för kursen.
Lgr 11
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Det betyder här att du:
Du kan kortfattat ta ställning, diskutera och se relevanta frågor från något perspektiv. Ett exempel är att fundera över varför man börjar begå brott, vad det kan bero på och vad då lämpliga påföljder är utifrån något perspektiv.Det handlar om att se orsaker och konsekvenser. Exempel på perspektiv kan vara individ, familj, skola, samhälle.
Du kan mer utförligt ta ställning, diskutera och försöker se relevanta frågor från ett par olika perspektiv. Ett exempel är att fundera över varför man börjar begå brott, vad det kan bero på och vad då lämpliga påföljder är utifrån ett par olika perspektiv. Det handlar om att se orsaker och konsekvenser.Exempel på perspektiv kan vara individ, familj, skola, samhälle.
Du kan utförligt och tydligt ta ställning, diskutera och se relevanta frågor från olika perspektiv. Ett exempel är att fundera över varför man börjar begå brott, vad det kan bero på och vad då lämpliga påföljder är utifrån olika perspektiv.Det handlar om att se orsaker och konsekvenser.Exempel på perspektiv kan vara individ, familj, skola, samhälle.
Lgr 11
Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Det betyder här att du:
Du kan uttrycka egna tankar och åsikter kopplat till samhällsfrågan, t.ex. ungdomsbrottslighet. Du kan ta ställning utifrån något perspektiv (se ovan i förra förklaringen), och förklara varför du tänker/tycker som du gör.
Du kan uttrycka egna tankar och åsikter kopplat till samhällsfrågan, t.ex. ungdomsbrottslighet. Du kan ta ställning utifrån ett par olika perspektiv (se ovan i förra förklaringen), och förklara varför du tänker/tycker som du gör.
Du kan uttrycka egna tankar och åsikter kopplat till samhällsfrågan, t.ex. ungdomsbrottslighet. Du kan ta ställning utifrån flera perspektiv (se ovan i förra förklaringen), och förklara varför du tänker/tycker som du gör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: