Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hoppet

Skapad 2019-09-02 14:45 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Ett bokprojekt kring boken "Hoppet" av Moni Nilsson. Fokus på samtal, läsförståelse och resonerande text.
Grundskola 6 Svenska
Hur skulle du känna om du hamnade i ett främmande land med en familj som du inte tycker om och som till råga på allt inte ens är din egen? Det är det här som händer Azad och Tigris i boken "Hoppet" av Moni Nilsson. Mellan vecka 35 och 42 kommer vi på bandgruppssvenskan att jobba med "Hoppet". Ni kommer att läsa, samtala och skriva resonerande texter. Varje vecka delas en läsläxa ut. Då får ni ett visst antal sidor som ni ska läsa till nästa vecka. Det är mycket mycket viktigt att man läser läxan eftersom det vi gör på lektionerna hänger ihop med innehållet i boken.

Innehåll

Såhär kommer vi att arbeta:

V. 35 - Gå igenom kunskapskrav, högläsning i liten grupp, öva samtal 

V. 36 - Kryssfrågor (läsförståelse), boksamtal (bedömningstillfälle), skrivuppgift (resonerande text)

V. 37 - Kryssfrågor (läsförståelse), boksamtal (bedömningstillfälle), titta på klipp - utveckla resonemang, skrivuppgift (resonerande text)

V. 38 - Kryssfrågor (läsförståelse), boksamtal (bedömningstillfälle), öva skrivuppgift (resonerande text)

V. 39 - Kryssfrågor (läsförståelse), boksamtal (bedömningstillfälle), öva skrivuppgift (resonerande text)

V. 40 - Kryssfrågor (läsförståelse), boksamtal (bedömningstillfälle), öva skrivuppgift (resonerande text)

V. 41 - Kryssfrågor (läsförståelse), boksamtal (bedömningstillfälle), öva skrivuppgift (resonerande text)

V. 42 - Kryssfrågor + Slutuppgift resonerande text (bedömningstillfälle)

V. 43 - Se filmen "Hoppet" 

 

Läxor under projektet Hoppet v. 35-42

 

 

Läsläxa till vecka:

Sidorna:

Vecka 37

39 - 65

Vecka 38

67 - 96

OBS! Välj ut, skriv ned och ta med dig två citat ur "Hoppet"  som får dig att tänka/känna något. 

Vecka 39

97 - 127

Vecka 40

128 - 160

Vecka 41

161 - 192

Vecka 42

Läs ut boken

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: