Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Prima 1A

Skapad 2019-09-02 15:09 i Grebbestadsskolan Tanum
Vi tar avstamp ur läromedlet Prima matematik 1B
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer att arbeta i boken Prima matematik 1A. Vi kommer dessutom ha matematik i helklass där diskussioner, problemlösning och praktiska övningar ingår.

Innehåll

 

Mål för eleven:

 • Du ska kunna skriva och räkna addition och subtraktion med siffrorna 0 - 10.
 • Du ska veta vad dubbelt och hälften så många är.
 • Du ska veta vilka tal som är jämna och vilka som är ojämna. 
 • Du ska kunna följa och skapa olika mönster.
 • Du ska kunna hela tiotal 0 – 20.
 • Du ska kunna klockans hela och halva timmar.
 • Du ska kunna använda likhetstecknet.
 • Du ska kunna jämföra, uppskatta och mäta längder. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: