Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht 2019 åk 6

Skapad 2019-09-02 15:19 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 6 Svenska
Höstterminens arbete

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med olika skrivuppgifter, t.ex.

 • Text om drömyrke
 • Partille Stories - Äventyr

Vi kommer att arbeta med muntliga uppgifter, parvis och i grupp.

 • Samtal kring texter.
 • Redogörelser med stöd av tankekarta/stödord.


Vi kommer att arbeta med läsning

 • Högläsning av gemensam skönlitterär bok ( Ett hål om dagen)
 • Tystläsning
 • Läsförståelse av både skönlitterära texter och av faktatexter.

Bedömning

Redovisning av muntliga uppgifter
Texter
Läsförståelsetest

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska åk 6 ht -16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SKRIVA TEXTER
Eleven kan skriva olika slags texter med .....
* begripligt innehåll *i huvudsak fungerande struktur * viss språklig variation
* relativt tydligt innehåll *relativt väl fungerande struktur * förhållandevis god språklig variation
* tydligtinnehåll *väl fungerande struktur * god språklig variation
SKRIVREGLER
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med ...
* viss säkerhet.
* relativt god säkerhet.
* god säkerhet
MUNTLIG REDOGÖRELSE
Eleven kan förbereda och genomföra * muntliga redogörelser med * fungerande inledning, innehåll och avslutning och *anpassning till syfte och mottagare.
* enkla * i huvudsak * viss
* utvecklade * relativt väl * relativt god
* välutvecklade * väl * god
SAMTALA
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter på ett sätt som ..........
* till viss del upprätthåller samtalet.
* som upprätthåller samtalet relativt väl.
* som upprätthåller samtalet väl.
LÄSA - läsförståelse
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Sv  4-6
Du visar på grundläggande läsförståelse.
Du visar på god läsförståelse.
Du visar på mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: