Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och kolföreningar - Organisk kemi

Skapad 2019-09-02 15:20 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 9 Kemi
Du kan inte leva utan kolföreningar! Allt levande är byggt av sådana föreningar, och de finns i sådant som du använder nästan varje dag: mat, kläder, papper, plast, schampo och mycket annat. Kolföreningar kan se mycket olika ut, men en sak har de gemensam: alla innehåller kolatomer. Antalet kolföreningar är oerhört stort, flera miljoner. De studeras inom den del av kemin som kallas organisk kemi.

Innehåll

 

Arbetssätt:

Vårt arbete kommer att bestå av genomgångar, instuderingsfrågor, filmvisningar, powerpoint- presentationer, diskussioner där vi bearbetar områdets olika begrepp, läsning av faktatexter.

Området kommer att avslutas med ett prov.

 

Tidsperiod:

Vecka 34 - 38

 

 

Konkretiserade mål:

 

- veta varför kolföreningarnas kemi också kallas organisk kemi


- känna till kolets olika former och deras egenskaper


- veta något om vad kol kan användas till


- veta vad nanoteknik är


- kolets kretslopp


- känna till hur ett kolväte är uppbyggt


- känna till några vanliga kolväten och vad de används till


- veta hur fossila bränslen bildas


- känna till några fossila bränslen och vad de används till


- kunna förklara skillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen


- kunna beskriva hur man renframställer ämnen ur råolja


- känna till alkoholens egenskaper


- känna till några av alkoholernas användningsområden


- kunna känna igen en alkoholmolekyl


- förstå varför etanol som motorbränsle inte bidrar till växthuseffekten


- känna till några organiska syror och vad som kännetecknar en organisk syra


- kunna beskriva vad en ester är och redogöra för några användningsområden av estrar


 

 

 Bedömning:

 

Du kommer att bedömas om du har förmåga att:

- använda kemins begrepp i olika situationer samt visa på kemiska samband i människokroppen och i naturen och ge exempel på materiens kretslopp

 

- samtala om och diskutera frågor som rör området. Detta visar du genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som för samtal och diskussioner framåt.

 Detta kommer du att få möjlighet att visa vid diskussioner och ett avslutande skriftligt prov.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
    Ke  7-9
  • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
    Ke  7-9
  • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
    Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: