👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Brokonstruktion

Skapad 2019-09-02 15:24 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 7 – 9 Teknik
Hur ska vi göra för att ta oss över dit? Med broar har människan överbryggat hinder under flera tusen år, från enkla broar av trä och sten, till avancerade konstruktioner av stål och armerad betong.

Innehåll

Teknik - brokonstruktioner

Kunskap

Du ska lära dig känna igen olika brotyper, viktiga delar som ingår och vilka material som kan användas i konstruktionerna.
 
Brotyper:
 • Balkbro
 • Valvbro
 • Bågbro
 • Hängbro
 • Snedkabelbro

Delar och konstruktionsmetoder:

 • Balk
 • Pelare
 • Valv
 • Båge
 • Fackverk
 • Vajer
 • Kabel
 • Pylon
 • Spann

Material:

 • Sten
 • Tegel
 • Murbruk
 • Betong
 • Armering
 • Stål
 • Trä
 • Asfalt

_______________________________________________________________________________________________________

Läs och lär:

_______________________________________________________________________________________________________

Lär dig mer, fördjupning:

Uppgifter

 • Teknik - brokonstruktion - prov

 • Teknik - broar, delar och material

 • Teknik - Brokonstruktion - Arbetshäfte

 • Teknik - Brojakten

 • Teknik - Brokonstruktion - Fysisk modell

 • Teknik - Brokonstruktion - Digital modell

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9