Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan för avd Stjärnan ht19/vt20 Språk och kommunikation

Skapad 2019-09-02 15:37 i Bergviks förskola Söderhamn
Förskola
Språk och kommunikation är ett av våra prioriterade mål detta läsår.

Innehåll

Nuläge

Vi är två personal som jobbar i en 1-3 årsgrupp. 

Genom att vi har barn i olika åldrar så ligger barnens språkutvecklingar på olika nivåer. Vissa har börjat att intressera sig för bokstäver och använder tecken för att förstärka sin kommunikation. De har lite svårt att vänta och att lyssna när deras kamrater pratar.

 

Mål

Att varje barn: 
Utvecklar sin förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.
Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

 

Vårt mål är att väcka barnens intresse för skriftspråket, att barnen ska lyssna på varandra, att använda sig av språket för att lösa konflikter

 

Syfte

Språket har en avgörande roll i våra liv.
Med detta arbete vill vi ge barnen så bra förutsättningar som möjligt att kunna vara delaktiga i samhället, det sociala nätverket, skolan och arbetslivet.

 

Genomförande

Vi ska använda oss av boken ”Före Bornholmsmodellen” som innehåller rim och ramsor, sagor och sånger.
Vi ska också jobba med Tecken som stöd, t.ex. veckans tecken och olika flanosagor.
Vi ska arbeta med qr koder.
Vi ska läsa böcker både digitalt och pappersböcker.

Vi ska arbeta åldersindelat i tvärgrupper.
Vi kommer att ha rytmik tillsammans med kulturskolan.

 

 

 

Dokumentation under lärprocessen

 

Vi observerar och dokumenterar kontinuerligt både enskilt och tillsammans i arbetslaget via film, foto och anteckningar.
Vi planerar och utvärderar varje vecka för att kunna se om våra mål har uppnåtts och hur vi fortsätter vårt arbete.

 

Ansvar

Arbetslaget

Uppföljning

I januari görs en uppföljning av terminens arbete. Hur ligger vi till? Hur går vi vidare? 

I juni kommer vi att göra en slutlig utvärdering av hela läsårets arbete.

 

 

  

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: