Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 1 kap.1 Prima matematik

Skapad 2019-09-02 15:39 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 1 Matematik
Med våra tio siffror kan man bygga all världens tal! Vi tränar på att skriva och räkna med dem. Vi tränar också på att prata matematik. Vi förklarar för varandra hur man kan räkna. Vi lyssnar på varandras tankar.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Från det centrala innehållet arbetar vi med:

Arbetssätt och undervisning

Vi arbetar mycket laborativt med naturliga tal, hur de kan delas, antal och ordning, förklarar likhetstecknet med att jämföra med vågen och gungbräda, laborerar med konkret material att det är lika mycket på båda sidor, ritar mönster och fullföljer mönster, dubbelt och hälften.

Vi diskuterar och visar hur vi tänker. Vi pratar om begreppen addera, färre, flera, flest, dubbelt och hälften.

Vi  lär oss hur man formar siffrorna 0-5 och arbetar med kap.1 i Prima matematik.

 

Visa vad du lärt dig

Du ska visa att du kan:

skriva siffrorna 0-5, räkna rätt antal till rätt siffra, dela upp talen 3,4 och 5, använda likhetstecknet. att du kan fortsätta ett enkelt mönster, begreppen dubbelt, hälften,fler och färre.

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
matte åk 1 kap.1 Prima matematik

ma kap.1

skriva siffran 0-5
kan skriva några siffror
är säker på att skriva siffrorna 0-5
räkna rätt antal till rätt siffra
kan med viss hjälp räkna rätt antal till rätt siffra
är säker på att räkna rätt antal till rätt siffra
dela upp talen 3,4,5
kan till viss del dela upp talen 3,4,5
kan dela upp talen 3,4,5
fortsätta ett enkelt mönster
kan till viss del fortsätta ett enkelt mönster
kan fortsätta ett enkelt mönster
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: