Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2019-09-02 15:39 i Höjdenskolan F-3 Färgelanda
Generell planering
Grundskola 2
Under höstterminen lägger vi stort fokus på läsning och läsförståelse. Vi lägger stor vikt på att prata om strukturen i en text, den röda tråden, början, handling och slut. Under hösten kommer vi att arbeta med olika sorters texter exempelvis faktatexter och skönlitterära texter. Vi diskuterar vad olika texter har för syften och hur de är skrivna/uppbyggda. Vi arbetar med att skriva gemensamma texter för att ge eleverna struktur i det egna skrivandet. Vi kommer träna på skrivregler som stor bokstav i början, punkt, mellanrum mellan orden och tydliga bokstäver. Vi kommer även att lära oss ordklasser som verb, adjektiv och substantiv.

Under vårterminen arbetar vi med fri skrivning. Eleverna ska utveckla sin förmåga att skriva berättande texter och faktatexter. Eleverna tränar på att skriva egna texter med en röd tråd. Vi utgår ifrån olika slags texter t ex sagor för att väcka elevernas intresse. Vi fortsätter vårt arbete med läsning under vårterminen. Elevernas förmåga att hitta faktaord i en text ska utvecklas.

Innehåll

Mål att uppnå:

Mål att uppnå höstterminen:

- Läsa med säkerhet och förstå innehållet

-  Fundera kring olika typer av texter och diskutera. Kunna jämföra det med något du själv varit med om.

-  Berätta om saker i vardagen och från de texter du läst.

Mål att uppnå vårterminen:

- Skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

- Skriva enkla berättelser med början, handling och slut.

- Söka information och använda faktatexter.

 Utvärdering sker genom observationer i klassrummet och bedömning av elevarbeten.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: