Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan avd. Stjärnan Matematik Ht19-Vt20

Skapad 2019-09-02 15:45 i Bergviks förskola Söderhamn
Förskola
Ett av detta läsårs prioriterade mål är Matematik.

Innehåll

Nuläge

Vi har matematik som ett prioriterat mål pga rapporter från Skolverket gällande elevers försämrade resultat i detta ämne. 

 

Mål

Vi vill att barnen utvecklar sin förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning och tal samt för mätning.

 

Syfte

Vi vill skapa ett intresse och ge barnen en nyfikenhet och få upplevelsen av att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker.

 

 

Genomförande

Vi ska jobba i grupper, både åldersrelaterat (tvärgrupper) och på avdelningen. 

Arbeta med digitala medel, spela spel, använda oss av mät och väginstrument, jobba med olika former, naturmaterial, turtagning och räkneramsor.

Vi ska arbeta med detta hela läsåret.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer löpande att dokumentera barnens utveckling dels genom Unikum, väggdokumentationer, observationer samt reflektera via projektorn tillsammans med barnen.

 

Ansvar

Arbetslaget tar ansvar för att det blir gjort.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar i slutet på terminen.

Vi gör en uppföljning/utvärdering i januari.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: