👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 3

Skapad 2019-09-02 15:49 i Rådmansö skola Norrtälje
Generell LPP för idrott och hälsa under läsåret i årskurs 3
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Så kommer vi att arbeta med idrott och hälsa.

Innehåll

Idrott och hälsa årskurs 3

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att röra dig, genomföra fysiska aktiviteter, få insikt i allemansrätten och att motverka risker.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla sin fysiska förmåga

 • Arbeta tillsammans med andra för att lösa en uppgift
 • Få en insikt i några grenar inom friidrotten
 • Kunna anpassa dans och rörelser till rytm, takt och musik

¤ Utveckla förmågan att planera, genomföra och värdera idrott och fysiska aktiviteter

 • Kunna planera, organisera och genomföra aktiviteter tillsammans med andra samt utvärdera och dra slutsatser av resultatet
 • Kunna genomföra enklare gymnastiska övningar

¤ Utveckla förmågan att genomföra olika fysiska aktiviteter utomhus

 • Välja lämpliga kläder och utrustning för aktiviteten
 • Kunna orientera sig med hjälp av en karta

¤ Utveckla förmågan att förebygga risker och hantera nödsituationer

 • Visa hänsynstagande och kunna hantera lek vid och i vatten
 • Kunna se och förebygga risker i samband med lek och vid nödsituationer visa handlingsberedskap

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygstegen.

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Boll- och lagsporter
 • Samarbetsövningar
 • Friidrott
 • Motoriska grundformerna
 • Lekar
 • Dans, takt och rytm
 • Friluftsliv/allemansrätten
 • Uppvärmning och avslappning
 • Regler
 • Förebygga och hantera olyckor
 • Enklare gymnastik

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Spela
 • Leka
 • Rörelser
 • Lufsa
 • Dansa
 • I olika miljöer (utomhus och inomhus)
 • Utgå från elevernas frågor

Kursplan

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Röra dig
 • Planera och genomföra fysika aktiviteter
 • Anpassa sig vid utomhusvistelse
 • Hantera risker

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen.

Kursplan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3