Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Din musikgenre åk6

Skapad 2019-09-02 15:56 i Ugglums skola Partille
Djupdykning i en musikgenre
Grundskola 4 – 6 Musik
Du ska göra en djupdykning i en musikgenre. Du ska även göra en egen tolkning av genren i soundtrap.

Innehåll

Du ska göra en djupdykning i en musikgenre. Du ska lära dig alltifrån genrens historia till vilka instrument som används i genren. Du ska göra en soundtrap-låt inom din genre samt lämna in ett skriftligt arbete där du besvarar frågorna nedan:  

-Genrens historia (ursprung, uppkomst mm.)

-Vad kännetecknar din genre?

-Vilka instrument och instrumentgrupper är typiska för genren?

-Vilken/vilka artister anses vara grundare till genren?

-Vilka artister är stora inom genren idag?

-Jämför din genre med en annan genre, likheter och skillnader? (Du får gärna prata med en kompis som skriver om någon annan genre.)

 

LYCKA TILL!

Matriser

Mu
Musik Ugglum 4-6

Musicerande och musikskapande

 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu  4-6   Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
>>>
>>>
>>>
>>>
Sång
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven deltar i gemensam sång.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet, rytm och tonhöjd.
Bas och melodi
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven kan med hjälp spela delar av en enkel anpassad melodi- och basstämma.
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodi- och basstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi- och basstämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad melodi- och basstämma.
Slagverksinstrument
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven kan med hjälp spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad slagverksstämma.
Ackordinstrument
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven kan med hjälp bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Timing
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Med hjälp sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär.

Musikens verktyg

 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
>>>
>>>
>>>
>>>
Resonera kring musik och pröva idéer
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven bidrar med idéer när vi spelar i grupp.
Eleven kan pröva egna musikaliska idéer i gruppen. Eleven använder olika instrument och/eller digitala verktyg.
Eleven gör enkla kompositioner eller omarbetar musik utifrån sitt musikaliska kunnande.
Eleven gör musikaliska kompositioner eller omarbetar musik utifrån sitt eget musikaliska kunnande så att resultatet blir en musikalisk helhet.
Musiksymboler och Digitala verktyg
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven kan skapa musik genom att använda röst, instrument eller digitala verktyg.
Eleven kan skapa musik genom att använda röst, instrument eller digitala verktyg och utgår då från enkla musikaliska mönster och prövar hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan skapa musik genom att använda röst, instrument eller digitala verktyg och utgår då från enkla musikaliska mönster och prövar hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan skapa musik genom att använda röst, instrument eller digitala verktyg och utgår då från enkla musikaliska mönster och prövar hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
>>>
>>>
>>>
>>>
Resonera kring musik
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven försöker resonera om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Musikens påverkan på människor
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven försöker uttrycka sig om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikgenrer och musik i olika kulturer
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven deltar i musiklyssnande och känner till några musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrumentgrupper
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven känner till vissa instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: