Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: Fordon - Bollarna

Skapad 2019-09-02 16:20 i Arenans idrottsförskola Helsingborg
Förskola
Vi arbetar med hållbar framtid i vårt projektarbete. I vår undervisning lyfter vi in språk, matematik, naturvetenskap, rörelse och teknik på ett lekfullt sätt. Vi arbetar med ett tydligt värdegrundarbete utifrån vår likabehandlingsplan och barnkonventionen.

Innehåll

Vad är syftet/ målkriteriet? 

- prata och diskutera kring olika fordon genom att ge en ökad kunskap kring fordon och dess funktion i samhälle.

- bemöta och utveckla barnens kunskap kring temat samt utmana deras resonemangsförmåga genom att  använda oss av matematiska begrepp, som längd; taluppfattning ( antal);rumsuppfattning( bakom, bredvid, osv); problem lösning; reflektion, argumentation/resonemang.

Hur följer vi upp undervisningen idag utifrån tidigare analys?

 - Observation utifrån det vi ser när vi är ute i samhälle

- dokumentation

 

Vilka strävansmål har vi i åtanke vid undervisningen? Max två mål (tagga in)

 

Vem ansvarar för genomförandet av undervisningen?

 Cristina och Jasmina

Vem ansvarar för dokumentationen?

Cristina och Jasmina

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: