Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik_magnetism och energi_ÅK 8ABC_v.34-39_HT19

Skapad 2019-09-02 16:47 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
• Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, • Genomföra systematiska undersökningar i fysik, och • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Innehåll

 

Lärandemål / centralt innehåll:

 

 • Kunna genomföra och utvärdera undersökningar
 • Veta hur en atom är uppbyggd
 • Förstå vad som menas med Spänning, Ström, Resistans

 

·       Veta vad som menas med Magnetism

 

 • Rita upp olika Magnetfält
 • Induktion
 • Generator
 • Elektromagneter

 

 

 

Undervisningen

 

·       Laborationer

 

·       Genomgångar

 

 

 

Underlag för bedömning

 

·       Genomförande och dokumentation av laborationer

 

·       Muntligt deltagande

 

·       Planering av egna laborationer

 

·       Skriftligt prov

 

Planering av lektioner och läxor

 

 

 

Vecka

Mån

Fre.

Läxa till nästkommande måndag

34

 

Dela LPP, Repetition av elektricitet

Läs i sidor 45-53

35

Permanent magnetism

Magnetfält

Magnetfält kring en ledare, spolar, laboration

Sidor 45-46

Studieuppgifter 112-121

36

Elektromagnetism

Laboration

Laboration

genomförande

Sidor 47-48

Studieuppgifter

122-133

37

Laborationsrapport

Induktion, generator, elektrisk motor

Sidor 49-51, samt sidor 52-53

Studieuppgifter

134-154

38

Transformator

Elektrisk energi

Laboration planering (elmotor)

Mer om effekt och energi kan läsas i s.2-6

 

39

Fortsättning laboration(elmotor)

Lämna in laborationsrapport.

Repetition inför provet

Prov

 

 

 

 

 

Läromedel:

 

Fysik Lpo2 bok, ljudbok är tillgänglig på http://www.tefy.se/mp3_fysik_lpo2.htm

 

Begreppslista: Spänning, strömstyrka, resistans, ohms lag, permanentmagneter, magnetfält, fältlinjer, attrahera, repellera, influens, galvanometer, elektromagnet, elektrisk motor, induktion, generator, likström, växelström, transformator, primär- respektive sekundärspole.

 

Bra hemsidor:

 

www.ugglansno.se,

 

https://webbapp.liber.se/spektrum-fysik

 

 

 

Betygskriterier:

 

E-nivå

 

 • Känna till skillnaden mellan ström, resistans och spänning.
 • Kunna rita magnetfält kring en stavmagnet.
 • Räkna upp två egenskaper som en magnet har.
 • Kunna planera en enkel laboration.
 • Kunna ge exempel på vetenskapliga upptäckter som har förandrat världen och som handlar om el, eller magnetism.
 • Ge exempel på hur vi använder en transformator.

 

C-A nivå

 

 • Förstå hur ett magnetfält ser ut kring en ledare.
 • Ha insikt hur magneter har påverkat våra levnadsvillkor och vad det är för skillnad mellan de geografiska polerna och de magnetiska polerna.
 • Ha insikt att ström leder till magnetism men även tvärt om att magnetism leder till ström.
 • Förstå hur Ohms lag fungerar och även kunna räkna.
 • Förstå skillnaden mellan ström, resistans och spänning och varför det är viktigt.
 • Förklara hur en elektromagnet fungerar och hur den har påverkat samhället.
 • Förstå på vilket sätt transformatorn fungerar och hur den har påverkat människan och samhället.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: