Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsobegreppet

Skapad 2019-09-02 17:07 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Hälsa
Vad är hälsa? Vad leder till hälsa vad leder till ohälsa?

Innehåll

 

Syfte:

Att kunna visa på kunskaper om hälsa samt hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor samt vilka konsekvenser de får för hälsa samt att kunna planera, dokumentera och genomföra och utvärdera olika former av hälsoarbete.

Centralt innehåll:

  • Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.
  • Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.

Uppgift:

1. Livsstilsprofilen + SMART-Mål Beskriv din egen hälsa och vilka faktorer som påverkar.

2. Prov på begrepp 

SMART- modellen är en metod för målformulering. Ett mål ska vara så konkret att det är möjligt att följa upp. Det ska också gå att utvärdera. Målet ska vara positivt, motiverande och utmanande för personen men fortfarande vara möjligt att uppnå.

 

Gör upp mål på kort och lång sikt använd SMART-modellen (sid 161 i boken)

  • Specifikt: tydligt och konkret
  • Mätbart: tid, kvantitet, kvalitet
  • Accepterat: Jag vill göra detta
  • Realistiskt: Det är möjligt att genomföra
  • Tidsbestämt: realistisk bedömning ska jag nå målet kortsiktigt inom två veckor och långsiktigt inom fem veckor

 

Att läsa:

Kapitel i hälsopedagogikboken

 

Kap 1: Livsstil och hälsa.

Powerpoint

Uppgifter

  • Livsstilsprofil och SMART-mål

  • Prov hälsobegreppet

Matriser

Hal
Hälsobegreppet

Hälsofaktorer och levnadsvanor

E
C
A
Hälsofaktorer
Eleven beskriver översiktligt människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa.
Eleven beskriver utförligt människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa.
Begrepp
Eleven använder med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser
Eleven använder med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven använder med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: