Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Complicated love and some Shakespeare ht-19

Skapad 2019-09-02 17:18 i Förslövs skola F-9 Båstad
En planering där vi arbetar med att diskutera kring landet Sydafrika och gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Grundskola 9 Engelska
William Shakespeare is one of the greatest poets the World has seen. Some quotes, like "to be or not to be" from one of his most famous plays Hamlet is well known. His plays have fascinated generations and many of them have been modernised and the themes have been reused over and over again. It's time for you to read and experience some of Shakespeare's most famous stories, both modern versions and some old stuff.

Innehåll

 

 

Konkretisering av målen

 • När du läser faktatexter och filmer om William Shakespeare visar du din läsförståelse genom att du redogör för innehållet och genom att du diskuterar och / eller kommenterar innehållet med egna tankar.
 • När du samlar information från filmer och texter om Shakespeare visar du förmågan att använda olika källor. 
 • När du skriver en faktatext utifrån din information om Shakespeare visar du förmågan att använda olika källor i din egen produktion. 
 • När du ser filmen Ten things I hate about you och läser en sammanfattning av Shakespeares verk The taming of a shrew visar du din förmåga att förstå genom att svara på frågor samt beskriva likheter och skillnader mellan film och text.
 • När du läser och lyssnar på omskrivna och förenklade verk av Shakespeare visar du din läsförståelse genom att du redogör för innehållet och genom att du diskuterar och / eller kommenterar innehållet.
 • När du skriver berättande texter och andra kreativa texter inom temat visar du att du kan formulera dig med begriplighet, sammanhang och variation.

   

   

   

 

 

Undervisning

 • Vi ser filmer och läser både informativa texter om Shakespeare och några förenklade versioner av hans verk.
 • Vi läser och lyssnar på låttexter på temat complicated love. 
 • Vi ser filmen Ten things I hate about you.
 • Vi dramatiserar delar ur Shakespeares verk Romeo and Juliet.
 • Vi samlar information kring viktiga händelser i Shakespeares liv och skriver anteckningar samt en faktatext utifrån informationen.  
 • Vi skriver olika berättande texter utifrån temat samt utifrån Shakespeares verk.
 • Vi arbetar med ord och uttryck som hör till temat.
 • Vi arbetar med ordbildning för att utöka vårt ordförråd.

 

Bedömning

 • Din förmåga att läsa och förstå engelska samt din förmåga att tolka och kommentera informationen.  (kommentar).
 • Din förmåga att välja information från texter och andra medier (källor) i din egen produktion (kommentar).
 • Din förmåga att skriva olika typer av texter på engelska (kommentar).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: